Kongresy

TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2021

Pozvánka

Vážení účastníci, vážení partneři a vystavovatelé,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se Třeboňské revmatologické dny 2021 budou konat v on-line podobě. Tento rok se bude toto tradiční odborné symposium revmatologů vysílat ze studia v termínu 16.-18. června 2021. Počítáme stím, že přednášející budou ve studiu přítomni „naživo“ a bude tak umožněn aktivní online kontakt s posluchači. Koncept Třeboňských revmatologických dnů bude plně zachován.

Odborný program a veškeré informace k virtuální formě kongresu budou zveřejněny na:
www.congressprague.cz/kongresy/trd2021.html

Těšíme se na setkání s Vámi.

S úctou,

prof.MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.,
předseda ČRS ČLS JEP
předseda Třeboňských revmatologických dnů 2021

 

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,
vědecký sekretář ČRS,
vědecký sekretář Třeboňských revmatologických dnů 2021

 

Elektronickou pozvánku ve formátu PDF naleznete ke stažení ZDE.