Kongresy

TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2021

Registrační poplatky

Kategorie účastníků / Platba přijatá Platba přijatá do 30.11.2020 1.12.2020 a později(1)
Lékař | Člen ČRS ČLS JEP 750 Kč 850 Kč
Lékař | Nečlen ČRS ČLS JEP 900 Kč 1000 Kč
Lékař | jednodenní účast 6.1. 450 Kč 550 Kč
Lékař | jednodenní účast 7.1. 450 Kč 550 Kč
Lékař | jednodenní účast 8.1. 450 Kč 550 Kč
Reprezentant firmy nad rámec plnění(2) 900 Kč 1000 Kč
Zdravotní pracovník v nelékařské profesi 450 Kč 550 Kč
Doprovodná osoba 450 Kč 550 Kč

(1) Při doručení registračního formuláře organizátorovi dne 31. 12. 2020 a později nebo při registraci na místě bude k ceně platného registračního poplatku účtován manipulační poplatek ve výši 100 Kč.
(2)Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní sympozia jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

Registrační poplatek s výjimkou jednodenní účasti zahrnuje:

 • Registrační průkaz
 • Účastnickou tašku a materiály symposia
 • Vstup na odborný program
 • Vstup na doprovodnou výstavu firem
 • Programový sborník s abstrakty
 • Občerstvení s kávou v průběhu programových přestávek
 • Oběd podle pravidel stanovených pořadatelem symposia
 • Vstup na doprovodný program podle inzerovaných pravidel

 

Výlučně on-line registrace

Manuál pro registraci a platby

 • vyplněný registrační formulář odešlete s funkční elektronickou adresou
 • po doručení formuláře registraci obratem zpracujeme
 • na elektronickou adresu obdržíte doklad – výzvu k úhradě (obsahuje všechny údaje nezbytné k provedení platby)
 • dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná
 • případné nedoplatky/přeplatky s Vámi vyřídíme na místě.

 

Upozornění
Registrace je považována za platnou v okamžiku připsání platby za objednané služby na účet organizátora.