Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2021 » Registrační pravidla a stornovací podmínky

TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2021

Registrační pravidla a stornovací podmínky

Registrační pravidla a stornovací podmínky

 1. Registrovat se na kongres a objednávat související služby (hotelové ubytování, vstupenky, kongresový oběd, apod.- dále jen související služby) z inzerované nabídky organizátora lze výlučně on-line, prostřednictvím registračního formuláře. Registrace a objednávka souvisejících služeb jsou platné okamžikem zaplacení registračního poplatku a ceny za objednané související služby na účet organizátora.
 2. Účastníkovi, který se zaregistruje 6., 7., nebo 8. ledna na místě v registračním centru kongresu, bude k ceně registračního poplatku účtován doplatek ve výši 150 Kč, registrace 1. prosince 2020 a později je považována za registraci na místě.
 3. Registrační průkaz je osobní a nepřenosný.
 4. Pro vstup na společnou večeři 7. ledna je nezbytné si zakoupit vstupenku.

Stornovací podmínky

 1. Při zrušení registrace, hotelového ubytování nebo objednávky souvisejících služeb platí následující pravidla a podmínky: REGISTRAČNÍ POPLATEK
  • Při zrušení registrace do 1. prosince 2020 bude účtován stornovací poplatek 150 Kč,
  • Při zrušení registrace do 27. prosince 2020 bude účtován stornovací poplatek ve výši 50% registračního poplatku.
  • Při zrušení registrace 28. prosince 2020 a později bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% registračního poplatku.
  HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ
  • Zrušit platnou objednávku hotelového ubytování bez stornovacího poplatku je možné nejpozději 30. listopadu 2020.
  • Při zrušení závazné objednávky hotelového ubytování do 15. prosince 2020 je automaticky účtován stornovací poplatek ve výši 50% ceny zrušeného ubytování.
  • Při zrušení závazně objednaného hotelového ubytování 16. prosince 2020 a později je automaticky účtován stornovací poplatek ve výši 100% ceny zrušeného ubytování.
 2. Zrušení registrace nebo objednávky hotelového ubytování nebo objednávky souvisejících služeb musí být provedeno písemně (elektronickou poštou, faxem, poštovním doručením) na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz. Za datum zrušení registrace či objednaných souvisejících služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění organizátorovi.
 3. Organizátor je oprávněn (v případě zrušení registrace nebo objednávky ubytování nebo objednávky souvisejících služeb), podle těchto stornovacích podmínek, vyúčtovat příslušný stornovací poplatek proti uhrazené ceně registrace nebo ceně objednaného ubytování nebo ceně objednaných souvisejících služeb. Vypořádání uhrazených záloh provede organizátor po skončení konference nejpozději do 14 dnů.