Kongresy

Třeboňské revmatologické dny

Pořadatel

Česká revmatologická společnost ČLS JEP

Organizátor

Congress Prague

Na Celné 826/8
150 00 Praha 5
www.congressprague.cz
office@congressprague.cz
 
 
Odpovědný zástupce za organizační zajištění kongresu:
Petra Skalová
Tel.: 774 923 353
petra.skalova@congressprague.cz
 
 
Koordinátor pro partnery a vystavovatele
(farmaceutické společnosti):
Bohumil Sedlák
Tel.: 601 346 428
exhibitors@congressprague.cz
 
 
Koordinátor pro registrace a ubytování:
Silvie Krejsková
Tel.: 775 948 924
silvie.krejskova@congressprague.cz