Kongresy

Třeboňské revmatologické dny

Registrační poplatky

Kategorie do 31. října 2022 od 1. listopadu a později
Lékař - člen ČRS ČLS JEP 990 Kč 1090 Kč
Ostatní účastník - Lékař 1090 Kč 1190 Kč
Zdravotní pracovník v nelékařské profesi 450 Kč 550 Kč
Reprezentant nad rámec plnění 1200 Kč 1300 Kč

 Kongresové obědy

Součástí registračního poplatku není kongresový oběd. Zájemci z řad registrovaných účastníků kongresu si mohou kongresový bufetový oběd s nápojem objednat on-line prostřednictvím formuláře.

 
Registrační poplatek zahrnuje:

 

  • registrační průkaz,
  • účastnickou tašku s kongresovými materiály,
  • vstup na odborný program a doprovodnou výstavu,
  • občerstvení s kávou během přestávek odborného programu,
  • programový Sborník s abstrakty.