Kongresy

Celostátní konference s mezinárodní účastí XXVI. česká urogynekologie 2017

Odborný program

Stáhněte si PDF soubor s odborným programem.

Datum poslední aktualizace: 30. listopadu 2017

Důležité upozornění

Na základě rozhodnutí pořadatele konference se termín pro doručení přihlášky k aktivní účasti v programu konference upřesňuje na 15. října 2017.

Jednací jazyk konference

Čeština, angličtina

Organizační výbor

Jan Zmrhal, předseda
Lukáš Hořčička, místopředseda
Pavel Revický, organizátor
Markéta Dušáková

Vědecký výbor

Prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc., předseda
Doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., místopředseda
Prof. MUDr. Martin Huser, PhD.
Prim. MUDr. Zdeněk Adamík, PhD.
As. MUDr. Jan Zmrhal, CSc.

Téma

"Novinky a komplikace diagnostiky a léčby"

Základní harmonogram programu konference

6.prosince
14.00- 17.30 WORKSHOP URODYNAMIKA 2017

7. prosince
08.30 - Slavnostní zahájení konference
09.00 - 12.00 Odborný program, I.část
12.00 - 14.00 Polední přestávka
Konferenční oběd
Valná hromada Urogynekologické společnosti
14.00 - 17.15 Odborný program, II.část
17.30 - Oficiální zakončení
V průběhu konference budou vyhlášeny ceny odborné společnosti za nejlepší publikaci a cena za nejzajímavější sdělení na konferenci.

Odborný program konference bude průběžně zveřejňován v sekci Novinky na www.congressprague.cz/urogyn2017.
Programový bulletin a Sborník abstrakt – supplementum odborného časopisu - obdrží registrovaní účastníci při registraci.

Aktivní účast

Aktivní účast na konferenci je možná formou volného sdělení, videoprezentace nebo posterové prezentace. Konečným termínem pro přijetí přihlášek k aktivní účasti je 2. říjen 2017.
Přihláška k účasti a abstrakt sdělení budou přijaty výlučně v předepsané strukturované formě. Přihlášku k aktivní účasti lze podat on-line prostřednictvím aktivního formuláře www.congressprague.cz/urogyn2017. O konkrétním zařazení přihlášky k aktivní účasti do programu konference rozhodne vědecký výbor konference.
Součástí přihlášky k aktivní účasti musí být abstrakt.

Abstrakt musí být zaslán na některé z následujících témat:

 • Anatomie
 • Anorektální poruchy
 • Základní výzkum
 • Inkontinence stolice
 • Píštěle
 • Zobrazovací metody v urogynekologii
 • Patofysiologie dysfunkce pánevního dna (včetně vlivu porodu a těhotenství)
 • Pánevní bolesti
 • Sestup pánevních orgánů
 • Laparoskopická a robotická chirurgie v urogynekologii
 • Sexuální funkce
 • Chirurgické postupy
 • Komplikace chirurgické léčby
 • Inkontinence moči, včetně urodynamických studií
 • Léčba inkontinence moči, zahrnuje léčbu stresové inkontinence i OAB
 • Mikční obtíže
 • (Fyzioterapie)

Rozsah abstraktu

 • 4200 znaků (přibližně 700 slov), při vložení grafu nebo obrázku se odpočte 750 znaků z limitu
 • V textu abstraktu nesmí být vloženy identifikační údaje autorů nebo pracoviště

Časové limity prezentací:

 • State of art: 20 – 30 min.
 • Podiová prezentace: 10 min. (8 min. prezentace + 2 min. diskuse)
 • Krátké vědecké sdělení: 7 min. (7 min. prezentace + 2 min. diskuse)
 • Poster

Název abstraktu musí být uveden výrazně a odděleně.

Abstrakt se musí skládat z následujících oddílů:

 • Úvod
 • Cíl
 • Metodika
 • Výsledky
 • Závěr

Abstrakt pro videoprezentaci se musí skládat z následujících oddílů:

 • Cíl
 • Metodika
 • Klinický význam
 • Video prezentace musí být minimálně s titulky, nebo namluvené, délka videa by neměla přesáhnout 7 minut. Video musí být předáno ve formátu wmv nebo mpg4.

Zaslaný abstrakt musí obsahovat extra uvedené kompletní údaje ke všem autorům.
V abstraktu musí být specifikováno, pokud je práce sponzorovaná firmou, byla podpořená grantem nebo jí byl udělen souhlas etické komise.

Další doporučené parametry pro abstrakta najdete na www.urogynekologie.com

O konkrétním zařazení přijatého abstraktu do orální prezentace nebo posteru rozhodne vědecký výbor konference, včetně vyrozumění autorů) do 17. listopadu 2017.
Každý zaslaný abstrakt bude uveřejněn ve sborníku abstrakt konference. První autoři přijatých prezentací registrační poplatek tradičně neplatí.

Certifikáty

Účast na konferenci bude ohodnocena certifikátem ČLK (sekce lékařů) a certifikátem ČAS.

WORKSHOP URODYNAMIKA

Stáhněte si pdf soubor s PROGRAMEM workshopu.

Workshop se koná v rámci Celostátní konference s mezinárodní účasti XXVI. česká urogynekologie 2017 dne 6. prosince 2017 od 14:00 do 17:30 hodin v Clarion Congress Hotel Prague.
Koordinátorem programu je prim. MUDr. I. Huvar, CSc., Brno Pro účast na workshopu je nezbytné se extra registrovat a uhradit registrační poplatek. Registrace na workshop není současně registrací na Celostátní konferenci s mezinárodní účasti XXVI. česká urogynekologie 2017.

Workshop bude jako vzdělávací akce zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů a účast na něm je ohodnocena certifikátem s příslušným počtem kreditů.

Kapacita workshopu: není omezena

Registrační poplatek na workshop zahrnuje

 • účast na programu workshopu
 • občerstvení v přestávce programu workshopu

Registrace na workshop: výlučně on-line

Registrace na workshop není současně registrací na XXVI. Celostátní konference s mezinárodní účasti XXVI. ČESKÁ UROGYNEKOLOGIE 2017.

Programový bulletin a Sborník abstrakt – supplementum odborného časopisu - obdrží registrovaní účastníci při registraci.