Kongresy

Celostátní konference s mezinárodní účastí XXVII. česká urogynekologie 2018

Aktivní účast

Aktivní účast na konferenci je možná formou volného sdělení, video prezentace nebo posterové prezentace. Základní parametry pro aktivní účast:

  • Volné sdělení: 6 min + 2 min diskuse
  • Video prezentace: 6 min + 2 min diskuse
  • Posterové sdělení: individuální studium 6. prosince, 08.00 – 12.00, včetně kuloární diskuse s autory

Konečným termínem pro přijetí přihlášek k aktivní účasti je 15. říjen 2018, do 24.00 hod. Termín je konečný a neměnný.
Přihláška k účasti a abstrakt sdělení budou přijaty výlučně v předepsané strukturované formě.
Přihlášku k aktivní účasti s abstraktem lze podat on-line prostřednictvím aktivního formuláře v dolní části stránky.
O konkrétním zařazení přihlášky k aktivní účasti do programu konference rozhodne vědecký výbor.
Každý zaslaný přijatý abstrakt bude uveřejněn ve sborníku abstrakt konference.
První autoři přijatých aktivních účastí platí registrační poplatek se slevou 50%.

Certifikáty

Účast lékařů na konferenci bude ohodnocena certifikátem ČLK ČR, sestry obdrží potvrzení o účasti s příslušným počtem hodin. E-certifikát (potvrzení o účasti) obdrží každý registrovaný účastník do 7 dnů od skončení konference.

WORKSHOP NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Workshop je určený pro lékaře, střední zdravotnický personál a fyzioterapeuty.
Počet registrovaných účastníků na workshopu není omezen.
Workshop se koná v rámci Celostátní konference s mezinárodní účastí XXVII. česká urogynekologie 2018 dne 5. prosince 2018, od 14.00 do 17.00 hod, v sále Virgo, Clarion Congress Hotel Prague.
Pro účast na workshopu je nezbytné se zvlášť zaregistrovat a uhradit registrační poplatek.
Registrace na workshop není současně registrací na Celostátní konferenci s mezinárodní účastí XXVII. česká urogynekologie 2018.

Témata workshopu

  • část I: Anatomie malé pánve. Zobrazovací metody.
  • část II: Fyzioterapie v urogynekologii

Workshop je jako vzdělávací akce zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů a účast na něm je ohodnocena certifikátem s příslušným počtem kreditů.