Kongresy

Celostátní konference s mezinárodní účastí XXVII. česká urogynekologie 2018

Důležité termíny

Do 15. října 2018
Zaslání přihlášky k aktivní účasti včetně abstrakt ve strukturovaném formátu. Termín je konečný a neměnný.
Do 31. října 2018
Nejvýhodnější termín pro registraci.
Do 15. listopadu 2018
Možnost registrace na workshop.