Kongresy

Celostátní konference s mezinárodní účastí XXVIII. česká urogynekologie 2019

Aktivní účast

Aktivní účast na konferenci je možná formou volného sdělení, video prezentace nebo posterové prezentace. Základní parametry pro aktivní účast:

 • Volné sdělení: 6 min + 2 min diskuse
 • Video prezentace: 6 min + 2 min diskuse
 • Posterové sdělení: individuální studium 5. prosince, 08.00 – 15.00, diskuse k posterům (bude upřesněno v definitivním odborném programu)
Firemní prezentace (formou pódiové přednášky v odborném programu) jsou dle rozhodnutí vědeckého výboru zpoplatněny.

Konečným termínem pro přijetí přihlášek k aktivní účasti je 20. říjen 2019, do 24.00 hod. Termín je konečný.
Přihláška k účasti a abstrakt sdělení budou přijaty výlučně v předepsané strukturované formě.
Přihlášku k aktivní účasti s abstraktem lze podat on-line prostřednictvím aktivního formuláře v dolní části stránky.
O konkrétním zařazení přihlášky k aktivní účasti do programu konference rozhodne vědecký výbor.
Každý zaslaný přijatý abstrakt bude uveřejněn ve sborníku abstrakt konference.
První autoři přijatých aktivních účastí platí registrační poplatek se slevou 50%.

Posterová sekce

 • Je variantou aktivní účasti v odborném programu
 • Je hodnocená příslušným počtem kreditů
 • K umístění posterové prezentace jsou na místě k dispozici posterové panely.
 • Jedna posterová prezentace se umísťuje vždy na jednu pracovní plochu posterového panelů
 • Pracovní plochy jsou číslované v pořadí, jak jsou uvedené v Programovém sborníku kongresu
 • Posterové prezentace se instalují v čase uvedeném v programu kongresu

Parametry pracovní plochy pro umístění posterové prezentace:

 • výška 1.800 mm
 • šířka 980 mm
 • podkladový materiál je bílé lamino
 • instalace lepením pomocí „suchého zipu“, prostředky pro lepení zajistí organizátor kongresu přímo na místě

Audiovizuální technika

Pro prezentace v rámci programu sjezdu bude možné použít výlučně audiovizuální techniku včetně obsluhy zajištěnou organizátorem sjezdu. Prezentace prosím dodávejte ve formátu Microsoft Powerpoint (.ppt), ve kterých mohou být vloženy videosekvence (.avi, mp4 a .mpeg). Pro zajištění správného přehrání, si prosím na usb disku přineste i zdrojová videa – v případě potřeby (či nefunčnosti videa vloženého v prezentaci) lze videosekvence přehrávat i samostatně. Preferované formáty obrázků jsou: .jpg, .jpeg,.gif, .tif nebo .bmp. Budou přijímány též flash prezentace a animace, které jsou nastaveny pro zobrazení ve fullscreen. Prezentace se předávají na USB disku, případně CD/DVD. Jiné nosiče nebudou akceptovány. Speciální požadavky je nezbytné uplatnit v dostatečném předstihu před sjezdem u organizátora.
Důležitá poznámka – při prezentaci vytvořené na platformě Apple nemůžeme zaručit její správné přehrání z důvodů snížené kompatibility (fonty, rozměry prezentace apod.) Pokud přeci jen vytváříte prezentaci na této platformě, uložte ji pro jistotu také ve formátu .pdf.
Upozorňujeme, že v případě použití nestandardních fontů může dojít k chybnému zobrazení a zformátování prezentace. U fontů s volnou licencí vložte písma přímo do souboru (Soubor/Možnosti/Ukládání/), nebo font přineste na usb disku v samostatném souboru.

Certifikáty

Účast lékařů na konferenci bude ohodnocena certifikátem ČLK ČR s příslušným počtem přidělených kreditů, sestry obdrží potvrzení o účasti s příslušným počtem hodin. E-certifikát (potvrzení o účasti) obdrží každý registrovaný účastník do 7 dnů od skončení konference.

WORKSHOP NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Workshop je určený pro lékaře, střední zdravotnický personál a fyzioterapeuty.
Workshop se koná v rámci Celostátní konference s mezinárodní účastí XXVIII. česká urogynekologie 2019 dne 4. prosince 2019, od 12.00 do 17.00 hod, v sále Virgo, Clarion Congress Hotel Prague.
Pro účast na workshopu je nezbytné se zvlášť zaregistrovat a uhradit registrační poplatek.
Registrace na workshop není současně registrací na Celostátní konferenci s mezinárodní účastí XXVIII. česká urogynekologie 2019.

Témata workshopu

 • Budou upřesněna do 30. ledna 2019

  Workshop je jako vzdělávací akce zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů a účast na něm je ohodnocena certifikátem s příslušným počtem kreditů.