Kongresy

Celostátní konference s mezinárodní účastí XXVIII. česká urogynekologie 2019

Aktivní účast

Aktivní účast na kongresu je možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace. Přihlášku k aktivní účasti včetně abstrakt lze podat výlučně on-line prostřednictvím formuláře. Konečným termínem pro přijetí přihlášek je 31. říjen 2019, 16:00. Přijata bude pouze ta přihláška, jejíž součástí bude příslušný abstrakt.
Podmínkou přijetí je strukturovaná forma abstraktu v následující úpravě:

 • Název práce
 • Jméno autora (autorů): v pořadí: příjmení, zkratka křestního jména bez tečky, autory oddělit čárkou
 • Pracoviště autora: klinika (pracoviště), instituce, město
 • Text sdělení: ve strukturovaném textu psát nadpisy, názvy jednotlivých částí či oddílů s dvojtečkou

Abstrakta aktivních sdělení budou publikována ve sborníku, který obdrží každý účastník na místě při registraci.

 

Aktivní účast na konferenci je možná formou volného sdělení, video prezentace nebo posterové prezentace. Základní parametry pro aktivní účast:

 • Volné sdělení: 6 min + 2 min diskuse
 • Video prezentace: 6 min + 2 min diskuse
 • Posterové sdělení: individuální studium 5. prosince, 08.00 – 15.00, diskuse k posterům (bude upřesněno v definitivním odborném programu)

Firemní prezentace (formou pódiové přednášky v odborném programu) jsou dle rozhodnutí vědeckého výboru zpoplatněny.

 

Konečným termínem pro přijetí přihlášek k aktivní účasti je 20. říjen 2019, do 24.00 hod. Termín je konečný.
Přihláška k účasti a abstrakt sdělení budou přijaty výlučně v předepsané strukturované formě.
Přihlášku k aktivní účasti s abstraktem lze podat on-line prostřednictvím aktivního formuláře v dolní části stránky.
O konkrétním zařazení přihlášky k aktivní účasti do programu konference rozhodne vědecký výbor.
Každý zaslaný přijatý abstrakt bude uveřejněn ve sborníku abstrakt konference.
První autoři přijatých aktivních účastí platí registrační poplatek se slevou 50%.

Posterová sekce

 • Je variantou aktivní účasti v odborném programu
 • Je hodnocená příslušným počtem kreditů
 • K umístění posterové prezentace jsou na místě k dispozici posterové panely.
 • Jedna posterová prezentace se umísťuje vždy na jednu pracovní plochu posterového panelů
 • Pracovní plochy jsou číslované v pořadí, jak jsou uvedené v Programovém sborníku kongresu
 • Posterové prezentace se instalují v čase uvedeném v programu kongresu

Parametry pracovní plochy pro umístění posterové prezentace:

 • výška 1.800 mm
 • šířka 980 mm
 • podkladový materiál je bílé lamino
 • instalace lepením pomocí „suchého zipu“, prostředky pro lepení zajistí organizátor kongresu přímo na místě

Audiovizuální technika

Pro prezentace v rámci programu sjezdu bude možné použít výlučně audiovizuální techniku včetně obsluhy zajištěnou organizátorem sjezdu. Prezentace prosím dodávejte ve formátu Microsoft Powerpoint (.ppt), ve kterých mohou být vloženy videosekvence (.avi, mp4 a .mpeg). Pro zajištění správného přehrání, si prosím na usb disku přineste i zdrojová videa – v případě potřeby (či nefunčnosti videa vloženého v prezentaci) lze videosekvence přehrávat i samostatně. Preferované formáty obrázků jsou: .jpg, .jpeg,.gif, .tif nebo .bmp. Budou přijímány též flash prezentace a animace, které jsou nastaveny pro zobrazení ve fullscreen. Prezentace se předávají na USB disku, případně CD/DVD. Jiné nosiče nebudou akceptovány. Speciální požadavky je nezbytné uplatnit v dostatečném předstihu před sjezdem u organizátora.
Důležitá poznámka – při prezentaci vytvořené na platformě Apple nemůžeme zaručit její správné přehrání z důvodů snížené kompatibility (fonty, rozměry prezentace apod.) Pokud přeci jen vytváříte prezentaci na této platformě, uložte ji pro jistotu také ve formátu .pdf.
Upozorňujeme, že v případě použití nestandardních fontů může dojít k chybnému zobrazení a zformátování prezentace. U fontů s volnou licencí vložte písma přímo do souboru (Soubor/Možnosti/Ukládání/), nebo font přineste na usb disku v samostatném souboru.