Kongresy

Celostátní konference s mezinárodní účastí XXVIII. česká urogynekologie 2019

Objednávkový formulář pro inzerci a doprovodnou výstavu

V souladu s obchodními podmínkami závazně objednáváme následující presentace v rámci Celostátní konference s mezinárodní účastí XXVIII. česká urogynekologie 2019 (prosím vyplňte příslušná pole).

Zadání inzerce
Reklama v rámci webové prezentace konference

parametry pro dodání elektronických podkladů: full-banner 468x60 pixelů, max. 20 KB
termín: reklamu lze objednat kdykoliv do termínu kongresu, reklama bude zveřejněna do 24 hodin od doručení objednávky a podkladů, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost.

Cena Počet Poznámka
úvodní stránka na webových stránkách konference

dynamický řádkový banner s aktivním linkem na web zadaný objednavatelem

6000 Kč
Výstavní plocha na doprovodné výstavě konference

termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 1. listopadu 2019.

Cena Počet Poznámka
výstavní plocha 3 m2

příslušenství: stůl, židle, jedna bezplatná vystavovatelská registrace

10000 Kč
výstavní plocha 4 m2

příslušenství: stůl, dvě židle, 2 bezplatné vystavovatelské registrace

12000 Kč
výstavní plocha 6 m2

příslušenství: stůl, dvě židle, 2 bezplatné vystavovatelské registrace

15000 Kč
výstavní plocha 8 m2

příslušenství: stůl, dvě židle, 2 bezplatné vystavovatelské registrace, elektrická přípojka 230V/10A/3 kW

25000 Kč
Reklamní bannery, reklama v rámci konference

termín pro doručení objednávky a podkladů: průběžně, nejpozději do 1. listopadu 2019.

Cena Počet Poznámka
plocha pro umístění reklamního banneru v konferenčním sále

plocha banneru: max. 2 m2

12000 Kč
plocha pro umístění reklamního banneru v konferenční registraci

plocha banneru: max. 2 m2

6000 Kč
distribuce dodaných tištěných materiálů účastníkům konference

parametry a pravidla: formát A4, max. 5 listů, počet sad podle počtu účastníků konference

4000 Kč
Firemní satelitní symposium, sponzorovaná přednáška

termín pro doručení objednávky: průběžně, nejpozději do 1. listopadu 2019; o zařazení do programu rozhodne organizační výbor

Cena Počet Poznámka
firemní satelitní symposium

parametry cena za symposium zahrnuje: čas 30 minut v programu, kongresový sál 250 míst, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci symposia včetně programu na oficiálních webových stránkách a v Programovém sborníku.

30000 Kč
firemní sponzorovaná přednáška 15 minut

parametry: cena za přednášku zahrnuje: čas 15 minut v programu, kongresový sál 250 míst, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci přednášky na oficiálních webových stránkách a v Programovém sborníku.

25000 Kč
firemní sponzorovaná přednáška 10 minut

parametry: cena za přednášku zahrnuje: čas 10 minut v programu, kongresový sál 250 míst, audiovizuální techniku včetně obsluhy, organizaci na místě, prezentaci přednáškyna oficiálních webových stránkách a v Programovém sborníku.

15000 Kč

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby.

Kontaktní údaje
Název společnosti *
Sídlo *
Adresa
Registrace
Telefon *
Fax
E-mail *
IČ *
Bankovní spojení *

Údaje označené hvězdičkou * a tučně jsou povinné.

Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, (General Data Protection Regulation) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním tohoto elektronického objednávkového formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného objednávkového formuláře (včetně jeho scan kopie) dávám souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.,:

  • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto objednávkovém formuláři výhradně pro účely účasti a prezentace objednatele na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
  • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k  účasti objednatele na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
  • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k účasti objednatele na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů). Tento souhlas může objednatel kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.

Objednatel současně bre na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu objednatele nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto objednávkového formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s.r.o.

V případě řádného vyplnění a odeslání formuláře Vám bude e-mailem doručeno automatické potvrzení. V případě, že takové potvrzení neobdržíte, kontaktujte prosím přímo organizátora této vzdělávací akce (office@congressprague.cz).