Kongresy

Celostátní konference s mezinárodní účastí XXVIII. česká urogynekologie 2019

Odborný program

Finální verzi odborného programu ve formátu pdf si můžete stáhnout ZDE.
Datum poslední aktualizace: 27.11.2019

Termín a místo konání 

 • Workshop na aktuální téma, středa 4. prosince, 12.00 – 17.00, sál Virgo, 3. poschodí.
 • XXVIII. česká urogynekologie 2019, čtvrtek 5. prosince, 07.00 – 16.15 hod, sály Zenit a Nadir, 3. poschodí.

Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9.

 

Organizační výbor

 • Jan Zmrhal, předseda
 • Lukáš Horčička, místopředseda
 • Pavel Revický, organizátor
 • Markéta Dušáková

Vědecký výbor

 • Prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc, předseda
 • Doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., místopředseda
 • Prof. MUDr. Martin Huser, PhD.
 • MUDr. Zdeněk Adamík, PhD.
 • MUDr. Jan Zmrhal, CSc.

Jednací jazyk konference

čeština, slovenština, angličtina

Téma

Nové trendy a komplikace urogynekologické léčby

Odborný program konference bude průběžně zveřejňován v sekci Novinky na www.congressprague.cz/urogyn2019. Programový bulletin a Sborník abstrakt – supplementum odborného časopisu – obdrží registrovaní účastníci při registraci.

WORKSHOP NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Workshop je určený pro lékaře, střední zdravotnický personál , fyzioterapeuty a další nelékaře. Workshop se koná v rámci Celostátní konference s mezinárodní účastí XXVIII. česká urogynekologie 2019 dne 4. prosince 2019, od 12.00 do 17.00 hod, v sálu Virgo, Clarion Congress Hotel Prague.
Pro účast na workshopu je nezbytné se zvlášť zaregistrovat a uhradit registrační poplatek. Registrace na workshop není současně registrací na Celostátní konferenci s mezinárodní účastí XXVIII. česká urogynekologie 2019.

Téma workshopu: „Fyzioterapie v urogynekologii, praxe a kontroverze“

Workshop je jako vzdělávací akce zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů a účast na něm je ohodnocena certifikátem s příslušným počtem kreditů.