Kongresy

Celostátní konference s mezinárodní účastí XXVIII. česká urogynekologie 2019

Registrační formulář

Účastník
Titul
Jméno *
Příjmení *
Datum narození *
Pracoviště / společnost *
Profese
Telefon *
E-mail *
Fakturační adresa
Pracoviště / společnost
Ulice *
Město *
PSČ *
Země *
DIČ
Registrační poplatky *
Kategorie účastníků Platba přijatá do 31.10.2019 Platba přijatá 1.11.2019 a později (1)
Workshop 4.12. 600 Kč 700 Kč
Člen UGS ČR 5.12. 600 Kč 800 Kč
Ostatní účastník – lékař 5.12. 800 Kč 1000 Kč
Sestra UGS ČR 5.12. 400 Kč 500 Kč
Ostatní sestra 5.12. 600 Kč 800 Kč
Reprezentant firmy 5.12.(2) 800 Kč 1000 Kč
 

  1. Při registraci na místě je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 150 Kč.
  2. Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní konference jako vystavovatel nebo partner, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

Rezervace hotelového ubytování
Clarion Congress Hotel Prague ****
TypCena / osoba a nocPočet osob
Single Standard 2800 Kč
Double Standard 1600 Kč
Triple Standard 1360 Kč
Single Exclusive 3630 Kč

poznámka

příjezd odjezd


Ve vícelůžkových pokojích je třeba uhradit všechna lůžka. Proto vždy uvádějte jméno spolubydlícího.
Pokud jména uvedena nebudou, bude automaticky účtován poplatek za všechna lůžka v pokoji.

Doprovodný program
Cena Počet osob Datum
Společná večeře 4.12.2019 550 Kč
Konferenční oběd 5.12.2019 400 Kč
Poznámka
Platební podmínky
Platba kreditní kartou *
Typ karty *
Číslo kreditní karty *
Doba platnosti kreditní karty *
CVV/CVC kód *
Jméno vlastníka *

Kód CVV/CVC sestává ze tří (případně čtyř) číslic na rubu karet VISA či MC.

Bankovní převod *

Údaje označené hvězdičkou * a tučně jsou povinné.

Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation), ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním elektronického registračního formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného registračního formuláře (včetně jeho scan kopie) dávám souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.:

  • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto registračním formuláři výhradně pro účel registrace na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
  • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k mé účasti na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
  • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k mé účasti na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů). Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.
Beru na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu mne nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto registračního formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s.r.o.

V případě řádného vyplnění a odeslání formuláře Vám bude e-mailem doručeno automatické potvrzení. V případě, že takové potvrzení neobdržíte, kontaktujte prosím přímo organizátora této vzdělávací akce (office@congressprague.cz).