Kongresy

Celostátní konference s mezinárodní účastí XXVIII. česká urogynekologie 2019

Registrační pravidla a stornovací podmínky

Registrační pravidla

 1. Registrovat se na konferenci a workshop lze výlučně on line, prostřednictvím registračního formuláře. Registrace je platná okamžikem zaplacení registračního poplatku na účet organizátora.
 2. Účastníkovi, který se zaregistruje 4. prosince a nebo 5. prosince 2019 na místě v registračním centru workshopu nebo konference, bude k ceně registračního poplatku účtován doplatek ve výši 100 Kč (zahrnuje DPH dle platné sazby).
 3. Registrační průkaz je osobní a nepřenosný.
 4. Pro vstup na doprovodný program konference je nezbytné si koupit vstupenku.

Stornovací podmínky

 1. Při zrušení registrace nebo objednávky hotelového ubytování:
  • do 20. listopadu 2019 bude účtován stornovací poplatek 50% z ceny registračního poplatku a 100% z ceny zrušeného ubytování.
  • 21. listopadu 2018 a později bude účtován stornovací poplatek 100% z ceny objednaného a zrušeného plnění.
 2. Zrušení registrace nebo objednávky hotelového ubytování musí být provedeno písemně (elektronickou poštou, faxem, poštovním doručením) na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz. Za datum zrušení registrace či objednaných služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění organizátorovi.
 3. Organizátor je oprávněn v případě zrušení registrace nebo objednávky hotelového ubytování podle těchto stornovacích podmínek vyúčtovat příslušný stornovací poplatek proti uhrazené ceně registrace a ceny objednaného hotelového ubytování. Vypořádání uhrazených záloh provede organizátor po skončení konference nejpozději do 14 dnů.