Kongresy

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ XXX. ČESKÁ UROGYNEKOLOGIE

Pořadatel

Urogynekologická společnost ČR

 

Organizátor

Congress Prague, spol. s r.o.
se sídlem Na Celné 826/8,
150 00,Praha 5
+420 241 445 759
office@congressprague.cz

Odpovědný zástupce za organizační zajištění kongresu:
Petra Skalová
Tel.: 774 923 353
petra.skalova@congressprague.cz

Koordinátor pro partnery a vystavovatele
(farmaceutické společnosti):

Petra Vaňoučková
Tel.:+420 724 488 565
petra.vanouckova@congressprague.cz

Koordinátor pro registrace a ubytování:
Nikola Houdková
Tel.: 607 948 924
nikola.houdkova@congressprague.cz