Kongresy

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ XXX. ČESKÁ UROGYNEKOLOGIE

Pozvánka

Vážené kolegyně, vážení kolegové, sponzoři, potenciální vystavovatelé a všichni zájemci o aktuální dění v urogynekologii!

Je za námi nešťastný rok 2020 s jarním a podzimním omezením hromadných společenských i odborných akcí. Nemohli jsme tak realizovat XIX.Celostátní konferenci Urogynekologické společnosti, byť byla organizačně i hmotně a finančně plně zajištěna. Do poslední chvíle jsme doufali ,že bude možno ji za určitých specifických podmínek uskutečnit

Snažíme se být optimisty, věříme v efekt očkování a protiepidemických opatření, a také v určitý časový faktor, které doufejme epidemii oslabí. Proto si dovolujeme Vás již nyní předběžně pozvat na výroční a jubilejní XXX. Celostátní konferenci Urogynekologické společnosti ČR, kterou bychom rádi uskutečnili za standardních podmínek dne 2.prosince 2021 jako obvykle v prostorách Congress Hotel Clarion Praha, s Prologem konference již odpoledne 1.prosince tamtéž.

Sledujte prosím webové stránky konference, držme si palce a věřme, že se tentokrát začátkem prosince v Praze, na odborném urogynekologickém foru, ve zdraví konečně setkáme.

MUDr. Lukáš Horčička
předseda Urogynekologické společnosti

MUDr. Jan Zmrhal,CSc.
za organizační výbor

Elektronickou pozvánku ve formátu PDF naleznete ke stažení ZDE.