Kongresy

CELOSTÁTNÍ KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ XXX. ČESKÁ UROGYNEKOLOGIE

Registrační poplatky

Kategorie účastníků Platba přijatá do 30.9. Platba přijatá od 1.10.
Člen UGS ČR 2.12. 600 Kč 800 Kč
Ostatní účastník - lékař 2.12. 800 Kč 1000 Kč
Sestra UGS ČR 2.12. 400 Kč 500 Kč
Ostatní sestra 2.12. 600 Kč 800 Kč
Reprezentant firmy 2.12. 800 Kč 1000 Kč
Workshop 1.12. 600 Kč 700 Kč

 

 Registrace a platba

Vyplněný registrační formulář odešlete s funkční elektronickou adresou. Vaši registraci po doručení formuláře obratem zpracujeme a na Vaši elektronickou adresu obdržíte doklad – výzvu k úhradě, která obsahuje všechny údaje nezbytné k provedení platby. Dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná. Případné nedoplatky/ přeplatky s Vámi vyřídíme při registraci na místě.