Kongresy

V. VELEHRADSKÉ SETKÁNÍ LÉKAŘŮ

Novinky

 • 5.8. 2019

  POZVANÝ PŘEDNÁŠEJÍCÍ A HOST KONFERENCE

  prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.,
  ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) České republiky

  Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (50) je absolventem Masarykovy univerzity Brno. Dosáhl mnoha vědeckých ocenění, je uznávanou kapacitou v oborech matematická biologie, biostatistika, analýza a hodnocení biologických a klinických dat, aplikace statistických metod v biologii a medicíně a dalších oborech u nás i v zahraničí.

  Téma přednášky v rámci odborného programu V. VELEHRADSKÉHO SETKÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

  Nový Národní zdravotnický informační systém a jeho výstupy pro regiony ČR.

 • 26.2. 2019

  Elektronická pozvánka

  Elektronickou pozvánku ve formátu pdf si můžete stáhnout ZDE.