Kongresy

V. VELEHRADSKÉ SETKÁNÍ LÉKAŘŮ

Pozvánka

Stáhněte si elektronickou pozvánku s programem ve formátu pdf ZDE.

Vážení přátelé a partneři české revmatologie.

Jménem pořadatelů (České lékařské komory – Okresního sdružení lékařů ČLK Uherské Hradiště, České lékařské společnosti ČLS JEP – organizační složky České revmatologické společnosti, organizační složky ČLS JEP a MEDICAL PLUS) si Vás dovolujeme pozvat k účasti na V. VELEHRADSKÉM SETKÁNÍ LÉKAŘŮ, odborné konferenci v oboru revmatologie, která se bude konat dne 10. října 2019 od 14.30 hod, v konferenčních prostorech Stojanova gymnázia, ve Velehradě. Hlavním odborným tématem programu konference jsou Novinky v revmatologii. Odbornými garanty programu konference jsou:
Odbornými garanty programu konference jsou:

  • prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., předseda ČRS ČLS JEP,
  • prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., vědecký sekretář ČRS ČLS JEP a
  • MUDr. Eva Dokoupilová, koordinátorka odborného programu konference.

V rámci odborného programu konference vystoupí jako pozvaní přednášející přední odborníci české revmatologie a dalších oborů. Odborné setkání se koná pod osobní záštitou hejtmana Zlínského kraje, a za účasti významných hostů. Samotného odborného programu se účastní lékaři a střední zdravotnický personál z odborných medicínských pracovišť a středisek Jihomoravského, Zlínského, Severomoravského kraje. Tradiční setkání se koná v místě, jež je hlavním centrem cyrilometodějské národní historické tradice a významným místem duchovního života a vzdělanosti v naší zemi.

Všechny důležité informace k připravované akci, včetně on-line registrace najdete na www.congressprague.cz/velehrad2019 nebo www.medicalplus.cz.

Bude nám ctí, pokud přijmete naše pozvání a nabídku a těšíme se na Vaši účast a na setkání ve Velehradě.

S úctou,
za pořadatele V. VELEHRADSKÉHO SETKÁNÍ LÉKAŘŮ
MUDr. Eva Dokoupilová,
koordinátorka odborného programu

za Českou revmatologickou společnost ČLS JEP
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,
vědecký sekretář ČRS, garant odborného programu konference