Kongresy

V. VELEHRADSKÉ SETKÁNÍ LÉKAŘŮ

Pozvánka

Stáhněte si elektronickou pozvánku s programem ve formátu pdf ZDE.

Vážení přátelé a partneři české revmatologie.

Jménem pořadatelů (České lékařské komory – Okresního sdružení lékařů ČLK Uherské Hradiště, České lékařské společnosti ČLS JEP – organizační složky České revmatologické společnosti, organizační složky ČLS JEP a MEDICAL PLUS) si Vás dovolujeme pozvat k účasti na V. VELEHRADSKÉM SETKÁNÍ LÉKAŘŮ, odborné konferenci v oboru revmatologie, která se bude konat dne 10. října 2019 od 14.30 hod, v konferenčních prostorech Stojanova gymnázia, ve Velehradě. Hlavním odborným tématem programu konference jsou Novinky v revmatologii. Odbornými garanty programu konference jsou:
Odbornými garanty programu konference jsou:

  • prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., předseda ČRS ČLS JEP,
  • prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., vědecký sekretář ČRS ČLS JEP a
  • MUDr. Eva Dokoupilová, koordinátorka odborného programu konference.

V rámci odborného programu konference vystoupí jako pozvaní přednášející přední odborníci české revmatologie a dalších oborů. Odborné setkání se koná pod osobní záštitou hejtmana Zlínského kraje, a za účasti významných hostů. Samotného odborného programu se účastní lékaři a střední zdravotnický personál z odborných medicínských pracovišť a středisek Jihomoravského, Zlínského, Severomoravského kraje. Tradiční setkání se koná v místě, jež je hlavním centrem cyrilometodějské národní historické tradice a významným místem duchovního života a vzdělanosti v naší zemi.

Všechny důležité informace k připravované akci, včetně on-line registrace najdete na www.congressprague.cz/velehrad2019 nebo www.medicalplus.cz.

Bude nám ctí, pokud přijmete naše pozvání a nabídku a těšíme se na Vaši účast a na setkání ve Velehradě.

S úctou,
za pořadatele V. VELEHRADSKÉHO SETKÁNÍ LÉKAŘŮ
MUDr. Eva Dokoupilová,
koordinátorka odborného programu

za Českou revmatologickou společnost ČLS JEP
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,
vědecký sekretář ČRS, garant odborného programu konference

Navigace kongresu

ORGANIZACE


PROGRAM


OSTATNÍ INFORMACE