Kongresy

V. VELEHRADSKÉ SETKÁNÍ LÉKAŘŮ

Registrační poplatky

Kategorie účastníků Cena
Lékař 0 Kč
Zdravotnický pracovník 0 Kč
Reprezentant firmy 450 Kč

Pravidla pro registraci

  1. On –line registrace na konferenci v kategoriích: lékař a člen nelékařského zdravotnického personálu je bezplatná.
  2. Registrační poplatek v kategorii: zástupce zúčastněné firmy, nad rámec firmě potvrzených bezplatných registrací je 450 Kč (zahrnuje DPH)
  3. Registrace zástupce firmy bez účasti firmy není možná.
  4. Při registraci na místě (10. října 2019, 14.30 - 16.00 hod) se vždy účtuje manipulační poplatek 100 Kč (obsahuje DPH dle platné sazby). Součásti registrace uskutečněné na místě není večeře. Takto registrovaný účastník si jí může koupit na místě za cenu 350 Kč (cena zahrnuje DPH dle platné sazby).

On-line registrace: www.congressprague.cz/velehrad2019 nebo www.medicalplus.cz.

GDPR

Odesláním registračního formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného registračního formuláře včetně jeho scan kopie) podle této pozvánky dáváte souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.:se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto registračním formuláři výhradně pro účel registrace na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek vztahujících se k Vaší účasti na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o., s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů vztahujících se k Vaší účasti na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR), celým názvem: nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.
Berete na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu Vás nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto registračního formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s.r.o.
V případě řádného vyplnění a odeslání formuláře Vám bude e-mailem doručeno automatické potvrzení. V případě, že takové potvrzení neobdržíte, kontaktujte prosím přímo organizátora této vzdělávací akce (office(zavinac)congressprague.cz).