Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » V. VELEHRADSKÉ SETKÁNÍ LÉKAŘŮ » Registrační pravidla a stornovací podmínky

V. VELEHRADSKÉ SETKÁNÍ LÉKAŘŮ

Registrační pravidla a stornovací podmínky

Registrační pravidla

 1. Registrace na V. Velehradské setkání lékařů 2019 (dále jen akce) je pro zájemce z řad lékařů bezplatná.
 2. Registrovat se na akci lze výlučně on line, prostřednictvím registračního formuláře. Registrace je platná okamžikem potvrzení registrace organizátorem.
 3. Kromě bezplatné registrace si zájemce o účast může v nabídce vybrat a objednat hotelové ubytování, které je placenou službou.
 4. Účastníkovi, který se zaregistruje 10. října 2019 na místě v registračním centru akce, bude k bezplatné registraci účtován manipulační poplatek 100 Kč (zahrnuje DPH dle platné sazby).
 5. Registrační průkaz je osobní a nepřenosný.
 6. Pro vstup na odborný a doprovodný program akce je nezbytné se prokázat osobním registračním průkazem.

Stornovací podmínky

 1. Při zrušení registrace nebo objednávky hotelového ubytování:
  1. Do 18. září 2019 bude účtován stornovací poplatek 50% z ceny objednaného ubytování a zrušeného ubytování.
  2. 19. září a později bude účtován stornovací poplatek 100% z ceny objednaného a zrušeného ubytování.
 2. Zrušení registrace nebo objednávky hotelového ubytování musí být provedeno písemně (elektronickou poštou, faxem, poštovním doručením) na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz. Za datum zrušení registrace či objednaných služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění organizátorovi.
 3. Organizátor je oprávněn v případě zrušení registrace nebo objednávky hotelového ubytování podle těchto stornovacích podmínek vyúčtovat příslušný stornovací poplatek proti uhrazené ceně objednaného hotelového ubytování. Vypořádání uhrazených záloh provede organizátor po skončení konference nejpozději do 14 dnů.