Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » VI. velehradské setkání lékařů » Registrační pravidla a stornovací podmínky

VI. velehradské setkání lékařů

Registrační pravidla a stornovací podmínky

 Registrační pravidla a storno podmínky

  1. Registrovat se na kongres a objednávat související služby (hotelové ubytování, vstupenky, kongresový oběd apod.- dále jen související služby) z inzerované nabídky organizátora lze výlučně on-line, prostřednictvím registračního formuláře. Registrace a objednávka souvisejících služeb jsou platné okamžikem zaplacení registračního poplatku a ceny za objednané související služby na účet organizátora.
  2. Účastníkovi, který se zaregistruje 19. října 2023 na místě v registračním centru kongresu, bude k ceně registračního poplatku účtován doplatek ve výši 200 Kč, registrace 18. října 2023 a později je považována za registraci na místě.
  3. Registrační průkaz je osobní a nepřenosný.STORNO PODMÍNKY


HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ

  • při zrušení závazně objednaného hotelového ubytování od 10. srpna 2023 a později je automaticky účtován stornovací poplatek ve výši 100% ceny zrušeného ubytování.
  • Zrušení registrace nebo objednávky hotelového ubytování nebo objednávky souvisejících služeb musí být provedeno písemně (elektronickou poštou, poštovním doručením) na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Na Celné 826/8, 150 00 Praha 5, e-mail: office@congressprague.cz. Za datum zrušení registrace či objednaných souvisejících služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění organizátorovi.
  • Organizátor je oprávněn (v případě zrušení registrace nebo objednávky ubytování nebo objednávky souvisejících služeb), podle těchto stornovacích podmínek, vyúčtovat příslušný stornovací poplatek proti uhrazené ceně registrace nebo ceně objednaného ubytování nebo ceně objednaných souvisejících služeb. Vypořádání uhrazených záloh provede organizátor po skončení konference nejpozději do 14 dnů.


Storno podmínky - Covid

  • při zrušení akce z důvodu vládních nařízení bude účtován manipulační storno poplatek ve výši 10% z objednaných služeb.