Kongresy

66. konference vojenských internistů

Registrační poplatky

Kategorie do 30. června 2022 od 1. července a později(1)
Lékař 2 490 Kč 2 590 Kč
Zdravotní sestra 1 290 Kč 1 390 Kč
Reprezentant nad rámec plnění(2) 2 700 Kč 2 800 Kč


Registrační poplatky
(1)Zaregistrovat se na místě bude možné pouze v případě, že kapacita kongresových prostor nebude vyčerpána.
Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 200 Kč. (2)Registrace v kategorii reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací..

 

Registrační poplatek zahrnuje:

  • registrační průkaz,
  • účastnickou tašku s kongresovými materiály,
  • vstup na odborný program a doprovodnou výstavu,
  • občerstvení s kávou během přestávek odborného programu,
  • kongresové obědy,
  • vstup na společenský večer dne 20. října 2022 (nutná rezervace předem),
  • programový Sborník s abstrakty.