Kongresy

68. konference vojenských internistů

Pořadatel

ÚVN Praha
ve spolupráci s
VLF UO 
pod záštitou
Společnosti vojenské medicíny ČLS JEP

Organizátor

Congress Prague, s.r.o.

Vyšehradská 430/41
128 00 Praha 2
www.congressprague.cz
office@congressprague.cz

Odpovědný zástupce za organizační zajištění kongresu:
Petra Skalová
Tel.: 774 923 353
petra.skalova@congressprague.cz

Koordinátor pro partnery a vystavovatele
(farmaceutické společnosti):
Bohumil Sedlák
Tel.: 601 346 428
exhibitors@congressprague.cz
 
Koordinátor pro registrace a ubytování:
Silvie Krejsková
Tel.: 775 948 924
silvie.krejskova@congressprague.cz