Kongresy

Webinář ČHS ČLS JEP - Vzácná onemocnění jater

Odborný program

GARANT ODBORNÉHO PROGRAMU: 

doc. MUDr. Jan Šperl, CSc. 
 

PROGRAM: 
 
Wilsonova choroba - Radan Brůha 
 
Deficit alfa-1-antitrypsinu - Jan Šperl
 
Autoimunní hepatitida - Pavel Trunečka 
 
Primární biliární cholangitida - Soňa Fraňková