Kongresy

Webinář ČHS ČLS JEP - Vzácná onemocnění jater

Pořadatel

Česká hepatologická společnost ČLS JEP

www.ces-hep.cz

Organizátor

Congress Prague s.r.o.

Na Celné 826/8, 150 00 Praha 5,
+420 241 445 759
www.congressprague.cz
office@congressprague.cz

 

Odpovědný zástupce za organizační zajištění kongresu:
Petra Skalová
Tel.: 774 923 353
petra.skalova@congressprague.cz

 

Koordinátor pro registrace:

Silvie Krejsková
Tel.: 775 948 924
silvie.krejskova@congressprague.cz