Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » Zimní revmatologické dny 2018 v Plzni » Odborný program

Zimní revmatologické dny 2018 v Plzni

Odborný program

Stáhněte si PDF soubor s konečnou verzí odborného programu.

Datum poslední aktualizace: 4. ledna 2018

ZDE si můžete stáhnout pdf soubor s programem setkání center biologické léčby.

E-pozvánka

Stáhněte si PDF soubor s E - pozvánkou.

Předsednictví symposia

 • prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
 • prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
 • prof. MUDr. Ladislav Šenolt, CSc.
 • paní Jana Schwarzová

HLAVNÍ TÉMATA ODBORNÉHO PROGRAMU

(Aktualizace k 7. srpnu 2017)

 1. Nádory, léčba a autoimunitní poruchy u revmatických chorob
 2. Kardiovaskulární manifestace autoimunitních revmatických chorob
 3. Kožní projevy revmatických onemocnění
 4. Časná diagnostika a koncept T2T v revmatologii (T2T dny)
 5. Extraintestinální projevy IBD a jak je léčebně ovlivnit
 6. Léky indukované postižení plic a jaterního parenchymu u revmatických onemocnění
 7. Nové metody a materiály aloplastik kloubů u revmatických pacientů
 8. Postižení respiračního systému u revmatických onemocnění
 9. Varia

Odborný program bude zveřejněn do 15. listopadu 2017 na www.revmatologicka-spolecnost.cz/plzen2018 a na www.congressprague.cz/zrd2018 . Programový sborník s abstrakty obdrží registrovaní účastníci při registraci.

INFORMACE A POKYNY PRO AKTIVNÍ ÚČAST

Konečným termínem pro přijetí přihlášek k aktivní účasti včetně abstrakt je 31. říjen 2017. Přihlášku včetně abstrakt je možné podat výlučně on-line prostřednictvím formuláře Přihláška k aktivní účasti na www.revmatologicka-spolecnost.cz/plzen2018.

Pro abstrakta přijatých volných sdělení je nezbytné dodržet následující úpravu textu:

 • Název práce
 • Jméno autora (autorů): v pořadí: příjmení, zkratka křestního jména bez tečky, autory oddělit čárkou
 • Pracoviště autora (autorů): klinika (pracoviště), instituce, město (v on-line formuláři vpisujte do kolonky „společnost“; pokud je pracoviště autora a spoluautorů odlišné, označte toto číslem s lomítkem za jménem a před pracovištěm)
 • Forma a text abstraktu: strukturovaná forma – úvod, metody, výsledky, závěr, rozsah maximálně 35 řádků, 60 znaků na řádku, text napsaný v textovém editoru Word, písmo: Times New Roman, velikost max. 12 bodů (tomuto nastavení odpovídá rámeček o rozměrech 18 x 13,5 cm). Ve strukturovaném textu psát nadpisy, názvy jednotlivých částí či oddílů s dvojtečkou