Kongresy

Zimní revmatologické dny – OSTRAVA 2020

Registrační poplatky

Kategorie účastníků Platba do 30.11.2019 Platba 1.12. 2019 a později (1)
Člen ČRS ČLS JEP 750 Kč 850 Kč
Zdravotnický pracovník v nelékařské profesi 450 Kč 550 Kč
Ostatní účastník - lékař 900 Kč 1000 Kč
Jednodenní účast - lékař 8.1. 450 Kč 550 Kč
Jednodenní účast - lékař 9.1. 450 Kč 550 Kč
Jednodenní účast - lékař 10.1. 450 Kč 550 Kč
Doprovodná osoba 450 Kč 550 Kč
Reprezentant firmy nad rámec plnění (2) 900 Kč 1000 Kč
Reprezentant firmy v rámci plnění 0 Kč 0 Kč


(1) Při doručení registračního formuláře organizátorovi dne 31. 12. 2019 a později nebo při registraci na místě bude k ceně platného registračního poplatku účtován manipulační poplatek ve výši 150 Kč.

(2) Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma akce účastní jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

Upozornění pořadatele a organizátora

On line registrace na Zimní revmatologické dny v Ostravě bude ukončená 23. prosince ve 12.00 hod. Registrace na místě (8. ledna 2020) bude možná pouze omezeně a bez garance, že v rámci registračního poplatku obdržíte:

 • Programový sborník s abstrakty
 • Vstupenku na Fórum revmatologů s večeři 8. ledna

Limitujícím faktorem pro registraci na místě je rovněž vyčerpání kapacity míst v kongresovém sále.

 

Registrační poplatek s výjimkou jednodenní účasti zahrnuje:

 • Registrační průkaz
 • Účastnickou tašku a materiály vzdělávací akce
 • Vstup na odborný program
 • Vstup na doprovodnou výstavu firem
 • Programový sborník s abstrakty
 • Občerstvení s kávou v průběhu programových přestávek
 • Oběd podle pravidel stanovených pořadatelem akce
 • Vstup na doprovodný program podle inzerovaných pravidel

Manuál pro registraci a platby

 • vyplněný registrační formulář odešlete s funkční elektronickou adresou
 • po doručení formuláře registraci obratem zpracujeme
 • na elektronickou adresu obdržíte doklad – výzvu k úhradě (obsahuje všechna data a údaje nezbytné k provedení platby)
 • dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná
 • případné nedoplatky/přeplatky s Vámi vyřídíme na místě

Upozornění

Registrace je považována za platnou v okamžiku připsání platby za objednané služby na účet organizátora.
Podmínkou registrace na symposium je vyplnění a zaslání registračního formuláře (nezaměňujte s přihláškou k aktivní účasti).

Závazná registrační pravidla

Registrovat se na tuto vzdělávací akci lze výlučně prostřednictvím registračního formuláře.
Registrace je platná okamžikem zaplacení registračního poplatku na účet organizátora.
Účastníkovi, který se zaregistruje 8. – 10. ledna 2020 na místě v registračním centru vzdělávací akce, bude k ceně registračního poplatku automaticky účtován doplatek ve výši 150 Kč.
Registrační průkaz je osobní, vystavený na jméno registrovaného a je nepřenosný.
Pro vstup na společnou večeři ČRS JEP 9. ledna 2020 je nezbytné si koupit vstupenku.