Kongresy

Zimní revmatologické dny – OSTRAVA 2020

Registrační formulář

Účastník
Titul
Jméno *
Příjmení *
Datum narození *
Pracoviště *
Profese
Telefon *
E-mail *
Fakturační adresa
Osoba / společnost
Ulice *
Město *
PSČ *
Země *
DIČ
Registrační poplatky *
Kategorie účastníků Platba do 30.11.2019 Platba 1.12. 2019 a později (1)
Člen ČRS ČLS JEP 750 Kč 850 Kč
Zdravotnický pracovník v nelékařské profesi 450 Kč 550 Kč
Ostatní účastník - lékař 900 Kč 1000 Kč
Jednodenní účast - lékař 8.1. 450 Kč 550 Kč
Jednodenní účast - lékař 9.1. 450 Kč 550 Kč
Jednodenní účast - lékař 10.1. 450 Kč 550 Kč
Doprovodná osoba 450 Kč 550 Kč
Reprezentant firmy nad rámec plnění (2) 900 Kč 1000 Kč
Reprezentant firmy v rámci plnění 0 Kč 0 Kč
 


(1) Při doručení registračního formuláře organizátorovi dne 31. 12. 2019 a později nebo při registraci na místě bude k ceně platného registračního poplatku účtován manipulační poplatek ve výši 150 Kč.

(2) Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma akce účastní jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

Rezervace hotelového ubytování
HOTEL IMPERIAL OSTRAVA ****
TypCena / osoba a nocPočet osob
Double Single Use 2550 Kč
Double Twin Standard 1550 Kč
Single Standard 2550 Kč
Hotel Zámek Zábřeh Ostrava ****
TypCena / osoba a nocPočet osob
Double single use - podkrovní 1800 Kč

poznámka

příjezd odjezd


Ve vícelůžkových pokojích je třeba uhradit všechna lůžka. Proto vždy uvádějte jméno spolubydlícího.
Pokud jména uvedena nebudou, bude automaticky účtován poplatek za všechna lůžka v pokoji.

Doprovodný program
Cena Počet osob
Diskusní fórum revmatologů - Středa 8. ledna, 19.30 hod 0 Kč
Společná večeře pořádaná ČRS ČLS JEP - Čtvrtek 9. ledna, 19.30 hod. 550 Kč
Oběd 8.1. 350 Kč
Oběd 9.1. 350 Kč
Oběd 10.1. 350 Kč
Poznámka
Platební podmínky

Všechny ceny jsou stanoveny v CZK. Částku odpovídající součtu registračního poplatku a ceny hotelového ubytování uhraďte dle závazných podmínek a v termínech uvedených v Registračních pravidlech a stornovacích podmínkách. V případě platby bankovním převodem zašlete poštou na adresu organizátora (Congress Prague, Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4) nebo na faxové číslo +420 241 445 806 kopii potvrzení o zaplacení. Veškeré bankovní poplatky související s platbou registračního poplatku, ubytování či dalších objednaných služeb hradí plátce.

Platba šekem není možná.

................................................................................
Bankovní převod
BankaKomerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10
Účet číslo74 65 09 02 47 / 0100
IBANCZ7801000000007465090247
Swift CodeKOMBCZPPXXX
Majitel účtuCongress Prague
Identifikace platbyvariabilní symbol: číslo výzvy

Prohlášení

Zasláním tohoto formuláře vyslovuji souhlas s podmínkami a pravidly registrace, hotelového ubytování, ostatních služeb, plateb a stornovacích podmínek platných pro Zimní revmatologické dny 2020 v Ostravě. Autorizuji Congress Prague, s.r.o., k použití dat uvedených v tomto formuláři k dalšímu elektronickému zpracování pro účely tohoto kongresu.

All prices given are in EUR (€). Kindly pay the respective amount in accordance with the Payment Order which will be issued and sent to you upon the delivery of your registration and hotel booking form. The payment is regulated by the general conditions and deadlines stated below. In case of bank transfer please send by post to the address of Congress Prague or to the fax number +420 241 445 806 a copy of the remittance receipt for the payment with your name and address indicated or else, please use the number of the respective Payment Order as the variable symbol for easier payment identification.
All payments must be net of all charges; all bank charges applied during the payment of the registration fee, reserved accommodation, or other services reserved through this form are to be paid by the payer.

No cheques are accepted.

Bank transfer
BankKB, a.s., Prague 10, expo Zahradní Město, Jabloňová 8/2992, Czech Rep.
Account No.:51-3712960257/0100 (EUR)
IBANCZ9801000000513712960257
Account owner: Congress Prague
Payment identificationvariable symbol - number of the relevant Payment Order

Declaration

By submitting this form I express my acknowledgement and accept the conditions and rules applied for registration, participation, hotel accommodation, payments, and also the general conditions and cancellation conditions set for the Zimní revmatologické dny 2020 v Ostravě. I also authorise Congress Prague as the professional meeting organizer to use the data indicated in this form for further electronic processing for the purposes of the meeting.

Platba kreditní kartou *
Typ karty *
Číslo kreditní karty *
Doba platnosti kreditní karty *
CVV/CVC kód *
Jméno vlastníka *

Kód CVV/CVC sestává ze tří (případně čtyř) číslic na rubu karet VISA či MC.

Bankovní převod *

Údaje označené hvězdičkou * a tučně jsou povinné.

Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation), ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním elektronického registračního formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného registračního formuláře (včetně jeho scan kopie) dávám souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.:

  • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto registračním formuláři výhradně pro účel registrace na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
  • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k mé účasti na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
  • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k mé účasti na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů). Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.
Beru na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu mne nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto registračního formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s.r.o.

V případě řádného vyplnění a odeslání formuláře Vám bude e-mailem doručeno automatické potvrzení. V případě, že takové potvrzení neobdržíte, kontaktujte prosím přímo organizátora této vzdělávací akce (office@congressprague.cz).