Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » Zimní revmatologické dny – OSTRAVA 2020 » Registrační pravidla a stornovací podmínky

Zimní revmatologické dny – OSTRAVA 2020

Registrační pravidla a stornovací podmínky

Stornovací pravidla pro registraci

  • do 15. prosince 2019, činí stornovací poplatek 50% z ceny registračního poplatku a objednaných služeb;
  • 16. prosince 2019 a později, činí stornovací poplatek 100% z ceny registračního poplatku a objednaných služeb;
  • O stornovací poplatek je organizátor oprávněn zkrátit již uhrazenou cenu registračního poplatku a objednaných služeb;
  • Zrušení registrace nebo objednávky hotelového ubytování musí být provedeno písemně (elektronickou poštou, faxem, poštovním doručením) na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz Za datum zrušení registrace či objednaných služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění organizátorovi.
  • V případě zrušení či nekonání akce z důvodu vyšší moci (vis major), uvědomí o tomto organizátor bezodkladně registrovaného účastníka. Ke dni oznámení zanikají veškeré k tomuto dni existující závazky mezi organizátorem a registrovaným účastníkem bez náhrady. Organizátor je k tomuto dni oprávněn zadržet proti vyúčtování odpovídající část již uhrazeného registračního poplatku a ceny objednaných služeb za účelem úhrady již naběhlých nákladů.
  • Spory vzniklé z právních vztahů založených procedurou registrace na vzdělávací akci se řeší podle právních předpisů ČR.