Kongresy

Zimní revmatologické dny – OSTRAVA 2020

Nabídka sponzorské spolupráce


Formulář


Vážení přátelé a partneři české revmatologie,

jménem výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP si Vás dovolujeme pozvat k účasti a oslovit Vás s nabídkou možností partnerské a sponzorské účasti, prezentace na doprovodné výstavě, inzerce a reklamy v rámci Zimních revmatologických dnů Ostrava 2020, které se budou konat 8. – 10. ledna 2020 v konferenčních prostorách Clarion Congress Hotelu Ostrava. Naše nabídka je tradiční, obsahuje spektrum možností účasti a prezentace. Její rámec je postaven tak, aby se Vaše účast a prezentace stala především nedílnou součástí odborného programu. V tomto kontextu jsme připraveni projednat Vaše případné individuální náměty a návrhy. Věříme, že přijmete naši žádost a nabídku a stanete se jedním z partnerů či sponzorů nebo využijete možnost účasti na doprovodné výstavě či na některé z dalších forem prezentace. Těšíme se na Vaši účast a na setkání v Ostravě. S úctou, prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., předseda ČRS, předseda symposia prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., vědecký sekretář ČRS, vědecký sekretář symposia Závazná pravidla pořadatele

 1. Pořadatelem Zimních revmatologických dnů Ostrava 2020 (dále jen symposium) je Česká revmatologická společnost ČLS JEP, organizační složka ČLS JEP, s podporou partnerů (dále jen pořadatel).
 2. Organizátorem symposia je Congress Prague a pořadateli zodpovídá za realizaci jimi stanovených závazných pravidel.
 3. Všechny objednávky související s účastí a prezentací na symposiu musí být závazně potvrzeny do 15. listopadu 2019.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen „závazná objednávka“) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 15. prosince 2019 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné závazné pravidlo pořadatele.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel, delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3. těchto Závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení symposia.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05 % neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 9. Všechny platby, uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele, musí být provedeny bankovním převodem.
 10. V souladu s Etickým kodexem AIFP, právními a etickými pravidly a závaznými obchodními a platebními pravidly pořadatele mohou být finanční prostředky poskytnuté partnerem nebo sponzorem konference použité výhradně na organizaci a přípravu odborného programu konference a jeho materiální zajištění.
 11. Je nepřípustné, v době konání konference, v místě konání konference zvát registrované účastníky konference na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je oprávněným důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání
Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení. Výběr z nabídky vyznačte v této objednávce. Objednávku zašlete na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4, tel.: 241 445 759, fax: 241 445 806, e-mail: office(zavinac)congressprague.cz. Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10.

Nabídka sponzorské spolupráce

Generální partner
Hlavní partner
Partner
Mediální partner
Sponzor setkání Center biologické léčby
Sponzor programového sborníku s abstrakty symposia
Sponzor registrace

Pozice

Generální partner

Cena

165.000 Kč na zajištění přípravy odborného programu

Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 12 m2 v rámci doprovodné výstavy;
 • Plocha pro reklamu v Programovém sborníku
  parametry: formát A5, barva, obálka, str. 2, 3 nebo 4;
 • Plocha pro reklamní banner v konferenčním sále
  parametry: max. 2 m2;
 • Plocha pro dynamický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468 x 60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, s aktivním linkem na web generálního partnera, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na odbornou veřejnost – účastníky vzdělávací akce;
 • Zařazení firemního satelitního symposia do odborného programu,
  parametry: vyhrazený čas 40 min., konferenční sál, audiovizuální technika včetně obsluhy, organizační zajištění symposia na místě, prezentace symposia v tištěných materiálech a na webových stránkách;
 • 3 bezplatné registrace pro účastníky delegované generálním partnerem;
 • 3 bezplatné vstupenky na společenskou večeři 9. ledna 2020 pořádanou Českou revmatologickou společnosti ČLS JEP;
 • Zveřejnění pozice v Programovém sborníku s logem generálního partnera;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace;
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 10 v sadě; obsah tištěných materiálů nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na odbornou veřejnost – účastníky vzdělávací akce;
 • Projekce dodaného reklamního spotu v rozsahu 30 sekund v konferenčním sále v přestávkách odborného programu, obsah spotu nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na odbornou veřejnost – účastníky vzdělávací akce;
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.
Pozice

Hlavní partner

Cena

90.000 Kč na zajištění přípravy odborného programu

Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 8 m2 v rámci doprovodné výstavy;
 • Plocha pro reklamu v Programovém sborníku,
  parametry: formát A5, barva, vnitřní strana tisku;
 • Plocha pro reklamní banner v konferenčním sále parametry: max. 1m2;
 • Plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468 x 60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na odbornou veřejnost – účastníky vzdělávací akce;
 • 2 bezplatné registrace pro účastníky delegované hlavním partnerem;
 • 2 bezplatné vstupenky na společenskou večeři 9. ledna 2020 pořádanou Českou revmatologickou společnosti ČLS JEP; ;
 • Zveřejnění pozice v Programovém sborníku s logem hlavního partnera;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 3, rozhodnutí o zařazení do distribuce náleží organizačnímu výboru; obsah tištěných materiálů nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na odbornou veřejnost – účastníky vzdělávací akce;
 • Projekce dodaného reklamního spotu v rozsahu 15 sekund v konferenčním sále v přestávkách odborného programu, obsah spotu nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na odbornou veřejnost – účastníky vzdělávací akce;
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.
Pozice

Partner

Cena

50.000 Kč na zajištění přípravy odborného programu

Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 6 m2 v rámci doprovodné výstavy;
 • Plocha pro umístění loga partnera na vnitřní straně Programového sborníku,
  parametry: formát A6, barva, polovina vnitřní strany tisku (na šířku);
 • Plocha pro reklamní banner – loga v konferenčním sále,
  parametry: max. 0,5m2;
 • Plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • 1 bezplatná registrace pro účastníka delegovaného partnerem;
 • 1 bezplatná vstupenka na na společenskou večeři 9. ledna 2020 pořádanou Českou revmatologickou společnosti ČLS JEP;
 • Zveřejnění pozice na oficiálních webových stránkách a v Programovém sborníku symposia se jménem partnera.
 • Projekce dodaného loga v rozsahu 3 sekund v konferenčním sále v přestávkách odborného programu, obsah spotu nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na odbornou veřejnost – účastníky vzdělávací akce;
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení.
Pozice

Mediální partner

Cena

30.000 Kč na zajištění přípravy odborného programu

Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 4 m2 v rámci doprovodné výstavy;
 • Plocha pro umístění loga v Programovém sborníku,
  parametry: formát A8, v přehledu partnerů na vnitřní straně tisku;
 • Plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB;
 • 1 bezplatná registrace pro reprezentanta mediálního partnera;
 • Zveřejnění pozice v Programovém sborníku symposia s logem mediálního partnera.

Nabídka dalších možností sponzorské účasti

Pozice

Sponzor Setkání Center biologické léčby

Cena

90.000 Kč

Informace
pořadatele

Popis
Příspěvek sponzora na zajištění odborného programu Setkání Center biologické léčby ČRS ČLS JEP.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice hlavního partnera a reklamní plochu pro umístění banneru hlavního partnera v místě konání Setkání Center biologické léčby.

Pozice

Sponzor Programového sborníku s abstrakty symposia

Cena

50.000 Kč

Informace
pořadatele

Popis
Příspěvek sponzora na vydání 400 ks sborníku abstrakt.

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice partnera.

Pozice

Sponzor registrace

Cena

50.000 Kč

Informace
pořadatele

Popis
Příspěvek sponzora na pokrytí nákladů registrace (registrační personální visačky, zavěsné šňůry, info. materiály pro účastníky, apod.)

Reciproční plnění
Zahrnuje reciproční plnění v rozsahu pozice partnera a logo sponzora A8 na zadní straně registračního průkazu.

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby.

Pravidla pro partnerství a sponzoring

 1. Tato pravidla upravují postavení, práva a povinnosti partnera (sponzora) a organizátora akce.
 2. Partnerství nebo sponzoring podle těchto pravidel se sjednává individuálně, smlouvou mezi partnerem (sponzorem) a organizátorem akce. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení.
 3. Partnerstvím nebo sponzoringem podle těchto pravidel se rozumí poskytnutí oboustranného plnění podle některé z inzerovaných partnerských (sponzorských) možností.
 4. Plnění poskytnuté podle těchto pravidel nemůže být delegováno na třetí osobu.
 5. Partnerské nebo sponzorské plnění poskytnuté podle těchto pravidel je organizátor akce povinen použít pro účel, k němuž byl sjednán.
 6. Vyúčtovaní plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody provedou sponzor a organizátor akce v souladu se Závaznými pravidly pořadatele a obecně závaznými předpisy.
 7. Reklamaci plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody musí partner (sponzor) a organizátor akce uplatnit bezodkladně na místě u odpovědného zástupce druhé strany. Reklamaci se partner (sponzor) a organizátor akce zavazují řešit neodkladně, v souladu s dobrými obchodními mravy a obecně závaznými předpisy.

Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, (General Data Protection Regulation) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním tohoto elektronického objednávkového formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného objednávkového formuláře (včetně jeho scan kopie) dáváte souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.,:

 • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto objednávkovém formuláři výhradně pro účely Vaši účasti a prezentace jako objednatele na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k Vaši účasti jako objednatele na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k Vaší účasti jako objednatele na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,

To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů).

Tento souhlas můžete jako objednatel kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení.

 Formulář