Kongresy

Zimní revmatologické dny v Ostravě

Registrační poplatky

Kategorie účastníků/Platba přijatá do do 30.6.2022 od 1.7.2022 a později(1)
Člen ČRS ČLS JEP 800 Kč 900 Kč
Ostatní účastník - lékař 950 Kč 1050 Kč
Zdravotnický pracovník v nelékařské profesi 450 Kč 550 Kč
Jednodenní účast 600 Kč 650 Kč
Reprezentant firmy(2) 1000 Kč 1100 Kč
Doprovodná osoba 600 Kč 700 KčRegistrační poplatky
(1)Zaregistrovat se na místě 5. září 2022 bude možné pouze v případě, že kapacita kongresového centra nebude vyčerpána. Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 200 Kč.
(2)Registrace v kategorii reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

 
 
 
Kongresové obědy
 
Součástí registračního poplatku není kongresový oběd. Zájemci z řad registrovaných účastníků kongresu si mohou kongresový bufetový oběd s nápojem objednat on-line prostřednictvím formuláře.

 

Registrační poplatek zahrnuje:

 •  registrační průkaz
 •  účastnickou tašku s kongresovými materiály
 •  vstup na odborný program a doprovodnou výstavu
 •  programový bulletin
 •  programový Sborník s abstrakty – supplementum odborného časopisu
 •  občerstvení s kávou během přestávek odborného programu.
 •  registrační poplatek v kategorii
 
Manuál pro registraci a platby
 • Vyplněný registrační formulář odešlete s funkční elektronickou adresou
 • na elektronickou adresu obdržíte doklad - výzvu k úhradě (obsahuje všechna data nezbytná k provedení platby)
 • dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná
 • případné nedoplatky/přeplatky s Vámi vyřídíme na místě
 
Upozornění

Registrace je považována za platnou v okamžiku připsání platby za objednané služby na účet organizátora.