Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » Zimní revmatologické dny » Registrace

Zimní revmatologické dny

Registrační poplatky

Kategorie účastníků Platba přijata do 16.11.2023 Platba přijata od 17.11.2023 a později(1)
Lékař - člen ČRS/ČLS JEP 1690 Kč 1890 Kč
Lékař - nečlen ČRS/ČLS JEP 1790 Kč 1990 Kč
Postgraduální student a lékař před I. atestací 750 Kč 950 Kč
Střední zdravotnický personál 950 Kč 1050 Kč
Reprezentant firmy nad rámec plnění2) 1900 Kč 2300 Kč
Doprovodná osoba 800 Kč 1000 Kč

Registrační poplatky
1)Zaregistrovat se na místě bude možné pouze v případě, že kapacita kongresových prostor nebude vyčerpána. Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 200 Kč.
 
2)Registrace v kategorii reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

 

Kongresové obědy

Součástí registračního poplatku není kongresový oběd. Zájemci z řad registrovaných účastníků kongresu si mohou kongresový bufetový oběd s nápojem objednat on-line prostřednictvím formuláře.

 
Registrační poplatek zahrnuje:
  • registrační průkaz,
  • účastnickou tašku s kongresovými materiály,
  • vstup na odborný program a doprovodnou výstavu,
  • občerstvení s kávou během přestávek odborného programu,
  • programový Sborník s abstrakty.