Kongresy

14. zimní urologické sympozium

Registrační poplatky

Kategorie účastníků Platba přijatá do 15.11.2018 Platba přijatá do 16.11.2018 a později(1) Platba přijatá do 20.12.2018/po 20.12.2018(6)
Lékař 7000 Kč 7700 Kč
Lékař před Atestací, PSG student 5000 Kč 5700 Kč
Jednodenní účast(2) 2000 Kč 2700 Kč
Reprezentant firmy (4) 7000 Kč 7700 Kč
Doprovodná osoba 5000 Kč 5700 Kč
Registrace bez ubytování (5) 3000 Kč 3500 Kč
Zdravotní sestra 3500 Kč / 3750 Kč
Zdravotní sestra - jednodenní účast(7) 1500 Kč / 1750 Kč
Zdravotní sestra - registrace bez ubytování 1500 Kč / 1750 Kč(8)

Poznámky

Konferenční poplatek zahrnuje registrační průkaz + objednané hotelové ubytování.

 1. Při registraci na místě (v registračním centru sympozia) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 200 Kč.
 2. Registrovat se k jednodenní účasti lze maximálně na dva 2 jednotlivé dny v rámci programu sympozia. Jednodenní registrační poplatek se platí za každý den jednodenní registrace.
 3. Podmínkou pro přiznání zlevněného registračního poplatku u postgraduálního studenta je věk do 35 let (dovršený v roce 2019) a předložená kopie potvrzující postgraduální studium. U lékaře před atestací je nutné předložit potvrzení podepsané vedoucím pracoviště současně s přihláškou k účasti.
 4. Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní sympozia jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.
 5. Registrace bez ubytování je možná výhradně v kategoriích lékař, lékař před atestací a doprovodná osoba.
 6. Při registraci na místě (v registračním centru sympozia) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 200 Kč.
 7. Registrovat se k jednodenní účasti lze maximálně na dva 2 jednotlivé dny v rámci programu sympozia. Jednodenní registrační poplatek se platí za každý den jednodenní registrace.
 8. Registrace bez ubytování je možná výhradně v kategoriích lékař, lékař před atestací zdravotní sestra a doprovodná osoba.

Registrační poplatky zahrnují DPH dle platné sazby.
Registrace je považována za platnou v okamžiku, kdy účastník zaplatí registrační poplatek na účet organizátora.

Konferenční poplatek zahrnuje (s výjimkou kategorie Doprovodná osoba)

 • registrační průkaz
 • účastnickou tašku s materiály sympozia
 • vstup na odborný program a doprovodnou výstavu
 • programový sborník
 • občerstvení podle programu sympozia
 • objednané hotelové ubytování (s výjimkou bezplatné vystavovatelské registrace)

Konferenční poplatek v kategorii Doprovodná osoba zahrnuje

 • registrační průkaz
 • vstup na doprovodnou výstavu
 • občerstvení podle programu sympozia
 • objednané hotelové ubytování

Registrace bez ubytování zahrnuje

 • registrační průkaz
 • účastnickou tašku s materiály sympozia
 • vstup na odborný program a doprovodnou výstavu
 • programový sborník
 • občerstvení podle programu sympozia

Registrace a platba

 • vyplněný registrační on-line formulář odešlete organizátorovi
 • po zpracování Vaší registrace obratem obdržíte na elektronickou adresu doklad – výzvu k úhradě (obsahuje nezbytné údaje k provedení platby)
 • registrace je platná až dnem připsání Vaší platby na účet organizátora
 • případné nedoplatky/přeplatky s Vámi vyřešíme na místě

Upozornění

Zaregistrovat se na sympozium na místě 13. ledna 2019 a později bude možné pouze v případě, že kapacita kongresového centra nebude vyčerpána. Při registraci na místě (v registračním centru sympozia) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 200 Kč.

Hotelové ubytování pro zdravotní sestry

Hotelové ubytování pro registrované zdravotní sestry je v Hotelu VZ Bedřichov – Depandance, ve Špindlerově Mlýně (ubytování ve dvoulůžkových pokojích se společným sociálním zázemím – čtyřlůžková studia). Ubytování je možné si on - line objednat prostřednictvím registračního formuláře.. Rezervaci ubytování obratem potvrdíme (do vyčerpání kapacity hotelu). Jméno spolubydlící (spolubydlícího), s nímž chcete být ubytována (ubytován), uveďte ve formuláři v kolonce „poznámka“.

Upozornění
V případě objednání ubytování v dvoulůžkovém pokoji (ve čtyřlůžkovém studiu), obsazeném jednou osobou) v Hotelu VZ Bedřichov - Depandance se k příslušnému registračnímu poplatku automaticky účtuje doplatek za nadstandard ubytování 750 Kč/lůžko/den. Doplatek je včetně DPH dle platné sazby).