Kongresy

14. zimní urologické sympozium

Registrační formulář

Účastník
Titul
Jméno *
Příjmení *
Datum narození *
Pracoviště / společnost *
Profese
Ulice *
Město *
PSČ *
Země *
DIČ
Telefon *
E-mail *
Je kontaktní adresa shodná s fakturační?
Fakturační adresa
Pracoviště / společnost *
Ulice *
Město *
PSČ *
Země *
IČ *
DIČ
Doprovodná osoba
Titul
Jméno
Příjmení
Registrační poplatky *
Kategorie účastníků Platba přijatá do 15.11.2018 Platba přijatá do 16.11.2018 a později(1) Platba přijatá do 20.12.2018/po 20.12.2018(6)
Lékař 7000 Kč 7700 Kč
Lékař před Atestací, PSG student 5000 Kč 5700 Kč
Jednodenní účast(2) 2000 Kč 2700 Kč
Reprezentant firmy (4) 7000 Kč 7700 Kč
Doprovodná osoba 5000 Kč 5700 Kč
Registrace bez ubytování (5) 3000 Kč 3500 Kč
Zdravotní sestra 3500 Kč / 3750 Kč
Zdravotní sestra - jednodenní účast(7) 1500 Kč / 1750 Kč
Zdravotní sestra - registrace bez ubytování 1500 Kč / 1750 Kč(8)
 

Poznámky

Konferenční poplatek zahrnuje registrační průkaz + objednané hotelové ubytování.

 1. Při registraci na místě (v registračním centru sympozia) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 200 Kč.
 2. Registrovat se k jednodenní účasti lze maximálně na dva 2 jednotlivé dny v rámci programu sympozia. Jednodenní registrační poplatek se platí za každý den jednodenní registrace.
 3. Podmínkou pro přiznání zlevněného registračního poplatku u postgraduálního studenta je věk do 35 let (dovršený v roce 2019) a předložená kopie potvrzující postgraduální studium. U lékaře před atestací je nutné předložit potvrzení podepsané vedoucím pracoviště současně s přihláškou k účasti.
 4. Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní sympozia jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.
 5. Registrace bez ubytování je možná výhradně v kategoriích lékař, lékař před atestací a doprovodná osoba.
 6. Při registraci na místě (v registračním centru sympozia) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 200 Kč.
 7. Registrovat se k jednodenní účasti lze maximálně na dva 2 jednotlivé dny v rámci programu sympozia. Jednodenní registrační poplatek se platí za každý den jednodenní registrace.
 8. Registrace bez ubytování je možná výhradně v kategoriích lékař, lékař před atestací zdravotní sestra a doprovodná osoba.

Rezervace hotelového ubytování
Hotel VZ Bedřichov ***
TypCena / osoba a nocPočet osob
Depandance - Studio 2+2, obsazené 4 osobami 825 Kč
Depandance - Studio 2+2, obsazené 2 osobami 1480 Kč
Depandance - Studio 2+2, přistýlka 520 Kč

poznámka

příjezd odjezd


Ve vícelůžkových pokojích je třeba uhradit všechna lůžka. Proto vždy uvádějte jméno spolubydlícího.
Pokud jména uvedena nebudou, bude automaticky účtován poplatek za všechna lůžka v pokoji.

Doprovodný program
Cena Počet osob Datum
Společná večeře 14. ledna 2019 575 Kč
Platební podmínky
Platba kreditní kartou *
Typ karty *
Číslo kreditní karty *
Doba platnosti kreditní karty *
CVV/CVC kód *
Jméno vlastníka *

Kód CVV/CVC sestává ze tří (případně čtyř) číslic na rubu karet VISA či MC.

Bankovní převod *

Údaje označené hvězdičkou * a tučně jsou povinné.

Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, (General Data Protection Regulation) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním tohoto elektronického registračního formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného registračního formuláře (včetně jeho scan kopie) dávám souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.,:

 • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto registračním formuláři výhradně pro účel registrace na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k moji účasti na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
 • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k moji účasti na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů). Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení. Beru na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu mne nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto registračního formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s.r.o.

Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení. Beru na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu mne nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto registračního formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s.r.o.

V případě řádného vyplnění a odeslání formuláře Vám bude e-mailem doručeno automatické potvrzení. V případě, že takové potvrzení neobdržíte, kontaktujte prosím přímo organizátora této vzdělávací akce (office@congressprague.cz).