Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » 15. ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM » Registrační pravidla a stornovací podmínky

15. ZIMNÍ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM

Registrační pravidla a stornovací podmínky

Registrační pravidla

 1. Registrovat se na sympozium a objednávat související služby (hotelové ubytování, vstupenky, večeře, apod., dále jen související služby) z inzerované nabídky organizátora lze výlučně on-line, prostřednictvím registračního formuláře. Registrace a objednávka souvisejících služeb jsou platné okamžikem zaplacení registračního poplatku a ceny za objednané související služby na účet organizátora.
 2. Účastníkovi, který se zaregistruje 10., 11., 12. nebo 13. ledna 2021 na místě v registračním centru sympozia, bude k ceně registračního poplatku účtován doplatek ve výši 150 Kč.
 3. Registrační průkaz je osobní a nepřenosný.
 4. Pro vstup na doprovodný a společný program je nezbytné si koupit vstupenku.

Stornovací podmínky

 1. Při zrušení registrace, hotelového ubytování nebo objednávky souvisejících služeb platí následující pravidla a podmínky:

  REGISTRAČNÍ POPLATEK
  • Při zrušení registrace do 20. prosince 2020 bude účtován stornovací poplatek 150 Kč,
  • Při zrušení registrace do 31. prosince 2020 bude účtován stornovací poplatek ve výši 50% registračního poplatku.
  • Při zrušení registrace 1. ledna 2021 a později bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% registračního poplatku.
  HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ
  • Zrušit platnou objednávku hotelového ubytování bez stornovacího poplatku je možné nejpozději 1. prosince 2020.
  • Při zrušení závazné objednávky hotelového ubytování do 15. prosince 2020 je automaticky účtován stornovací poplatek ve výši 50% ceny zrušeného ubytování.
  • Při zrušení závazně objednaného hotelového ubytování 16. prosince 2020 a později je automaticky účtován stornovací poplatek ve výši 100% ceny zrušeného ubytování.
 2. Zrušení registrace nebo objednávky hotelového ubytování nebo objednávky souvisejících služeb musí být provedeno písemně (elektronickou poštou, faxem, poštovním doručením) na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Na Celné 826/8, 150 00  Praha 5, office@congressprague.cz. Za datum zrušení registrace či objednaných souvisejících služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění organizátorovi.
 3. Organizátor je oprávněn (v případě zrušení registrace nebo objednávky ubytování nebo objednávky souvisejících služeb), podle těchto stornovacích podmínek, vyúčtovat příslušný stornovací poplatek proti uhrazené ceně registrace nebo ceně objednaného ubytování nebo ceně objednaných souvisejících služeb. Vypořádání uhrazených záloh provede organizátor po skončení konference nejpozději do 14 dnů.