Služby

Jste zde: Úvod Služby

Naše služby

Představujeme Vám jedinečný komplex informací a modelů o plánovaní, přípravě, organizaci a realizaci kongresů, konferencí a podobných aktivit, který můžeme s úspěchem uplatnit při řešení právě Vašeho kongresového záměru.

Naším cílem je dosažení vysoké úrovně organizace, dostupnosti, přehlednosti, rychlosti a uživatelského komfortu pro každého účastníka za předpokladu účelně a optimálně vynaložených nákladů.

Naše zkušenosti, schopnosti a trvalé úsilí zaměřujeme především na péči o zákazníky, pořadatele, účastníky kongresů, partnery a ostatní kongresové klienty. Našim cílem je všestranně úspěšná akce.


Pro organizaci Vaší akce nabízíme:

 • výchozí analýzu a projekt řešení
 • plán a rozpočet
 • samostatný účet
 • zajištění termínů, prostor a kapacit
 • závazný harmonogram přípravy a realizace
 • mailing a komunikaci on-line
 • bezpečnost databází a ochranu osobních dat
 • komplexní registraci zpracovanou ve vlastní evidenční aplikaci CROSS
 • integrální informační a komunikační systém akce prostřednictvím kongresového katalogu congressprague.cz
 • trvalou analýzu informačních zdrojů, akvizici a propagaci akce
 • průkazné finální vyúčtování akce

Pro vysokou informační, vědeckou a technickou úroveň Vaší akce nabízíme:

 • výrobu a distribuci kongresových tisků s vysokou úrovni a originalitou grafického řešení
 • organizaci a zajištění mediální prezentace akce
 • přípravu a realizaci doprovodné výstavy
 • přípravu a realizaci posterové prezentace
 • komplexní audiovizuální a technické služby
 • on-line přenosy dat a záznamů programu akce
 • zajištění živých externích přenosů
 • zajištění audiovizuálních a zvukových záznamů pro účastníky akce
 • zajištění dokumentace akce a její distribuce

Pro spokojenost účastníků Vaší akce zajišťujeme:

 • kvalitní hotelové ubytování
 • kompletní cateringový servis
 • služby hostes a doprovodů
 • komplexní dopravní servis a transfery
 • tlumočení a překlady
 • kancelářský a administrativní servis
 • společenský a doprovodný program akce
 • kongresové recepce, gala večery, bankety, pracovní obědy, cocktaily, společenská setkání
 • turistické trasy, výlety, exkurze pro účastníky akce a jejich doprovod
 • V.I.P. servis
 • organizaci sponzoringu a partnerství akce