Congresses

You are here: Home Congresses

Overview of congresses

Have a question? Contact Us
Event titleDate and venue
XXV. PRA®SKÉ CHIRURGICKÉ DNY

XXV. PRA®SKÉ CHIRURGICKÉ DNY

10th - 11th May 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Praha
XLVI.  MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ  DNY

XLVI. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY

16th - 18th May 2018
Clarion Congress Hotel České Budějovice
České Budějovice

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2018 B3

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2018 B3

1st – 2nd 2018
IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
XXII. česko - slovenský kongres o infekčních nemocech 2018

XXII. česko - slovenský kongres o infekčních nemocech 2018

6th - 8th June2018
BVV, Rotunda a Morava, Brno
62. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH REVMATOLOGŮ

62. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH REVMATOLOGŮ

20. září - 22. září 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Praha
AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2018 B4

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2018 B4

21. – 22. září 2018
Klinika infekčních chorob, FN Brno
XXVII. konference  Sekce gynekologické endoskopie  ČGPS ČLS JEP 2018 se zahraniční účastí

XXVII. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2018 se zahraniční účastí

25. - 27. října 2018
Clarion Congress Hotel Olomouc
Olomouc

76. KLINICKÁ KONFERENCE RÚ PRAHA

76. KLINICKÁ KONFERENCE RÚ PRAHA

9st November 2018
Conference center City
Prague

 AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2018 B5

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2018 B5

23. – 24. listopadu 2018
Vzdělávací centrum ÚVN, budova F, vchod F2, učebna B, 2. poschodí
7. NÁRODNÍ KONGRES  ČESKÉ SPOLEČNOSTI  PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU  ČLS JEP

7. NÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČLS JEP

29th - 30th November 2018,
Clarion Congress Hotel Prague,
Praha
Celostátní konference s mezinárodní účastí XXVII.  česká urogynekologie 2018

Celostátní konference s mezinárodní účastí XXVII. česká urogynekologie 2018

5th - 6th December 2018,
Clarion Congress Hotel Prague
Praha
XVII. intenzivní kurz IBD pro lékaře a zdravotní sestry

XVII. intenzivní kurz IBD pro lékaře a zdravotní sestry

13th – 1413th December 2018
Kongresové centrum IKEM Praha
TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2019

TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2019

9th - 11thJanuary
Konferenční centrum Roháč
Třeboň
14. zimní urologické sympozium

14. zimní urologické sympozium

13th – 16th January 2019
Kongresové centrum – Harmony Club Hotel
©pindlerův Mlýn – Bedřichov 106

XIII. Slapské symposium 2019

XIII. Slapské symposium 2019

6. - 8 června 2019
Konferenční centrum - Vojenská zotavovna Měřín
Slapy