Congresses

You are here: Home Congresses

Overview of congresses

Event titleDate and venue

2021

%nazev%

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2021

B1 | 5. - 6. 6. | PHA
B2 | 18. - 19. 6. | HK
B3 | 10. - 11. 9. | BM
B4 | 22. - 23. 10. | PHA
B5 | 5. - 6. 11. | PHA
%nazev%

XLVIII. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNY 2021

12. - 14. května 2021
Parkhotel – Kongresové centrum,
Plzeň
%nazev%

XXVII. PRAŽSKÉ CHIRURGICKÉ DNY 2021

13. – 14. května 2021
Konferenční centrum CITY
Praha
%nazev%

XXIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech

2. - 4. června 2021
Kongresové centrum – Harmony Club Hotel, Špindlerův Mlýn
%nazev%

ELASTOGRAFIE JATER 2021

8. června 2021
Konferenční centrum CITY,
Praha 4
%nazev%

TŘEBOŇSKÉ REVMATOLOGICKÉ DNY 2021

16. - 18. června 2021
Konferenční centrum Roháč
Třeboň
%nazev%

PRUSÍKŮV VEČER

31. května
Lékařský Dům
Praha 2
%nazev%

64. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH REVMATOLOGŮ 2021

23. - 25. září 2021
Clarion Congress Hotel Olomouc
%nazev%

XXIX. KONFERENCE SEKCE GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE ČGPS ČLS JEP 2021 SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ

14. - 16. října 2021
Clarion Congress Hotel Olomouc
Olomouc
%nazev%

79. KLINICKÁ KONFERENCE RÚ PRAHA 2021

19. listopadu 2021
Kongresové centrum – Masarykova kolej ČVUT Praha
Praha 6
%nazev%

8. NÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČLS JEP

19. - 20. listopadu 2021,
Konferenční centrum CITY,
Praha
%nazev%

Celostátní konference s mezinárodní účastí XXX. česká urogynekologie

1. - 2. prosince 2021
Clarion Congress Hotel Prague
Praha

2022

%nazev%

GLOBAL CONFERENCE ON MYOSITIS 2022 PRAGUE

March 15th – 19th2022
Clarion Congress Hotel Prague
Prague