• „Veritas nusquam iacet in superficie.“

                                                                                           - ALBERT EINSTEIN

  • „Veritas nusquam iacet in superficie.“

                                                                                           - ALBERT EINSTEIN

  • „Veritas nusquam iacet in superficie.“

                                                                                           - ALBERT EINSTEIN

Upcoming events

6.6.2019

XIII. slapské symposium 2019

6. - 8 června 2019
Konferenční centrum - Vojenská zotavovna Měřín
Slapy

21.6.2019

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2019 B3
21. -22. června
Prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., IV. interní klinika 1.LF UK a VFN v Praze

3.10.2019

Our clients