• „Veritas nusquam iacet in superficie.“

                                                                                           - ALBERT EINSTEIN

  • „Veritas nusquam iacet in superficie.“

                                                                                           - ALBERT EINSTEIN

  • „Veritas nusquam iacet in superficie.“

                                                                                           - ALBERT EINSTEIN

Upcoming events

1.6.2018

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2018 B3
1st – 2nd 2018
IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

6.6.2018

XXII. česko - slovenský kongres o infekčních nemocech 2018
6th - 8th June2018
BVV, Rotunda a Morava, Brno

20.9.2018

62. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH REVMATOLOGŮ
20. září - 22. září 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Praha

21.9.2018

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2018 B4
21. – 22. září 2018
Klinika infekčních chorob, FN Brno

25.10.2018

9.11.2018

76. KLINICKÁ KONFERENCE RÚ PRAHA

9st November 2018
Conference center City
Prague

Our clients