• „Veritas nusquam iacet in superficie.“

                                                                                           - ALBERT EINSTEIN

  • „Veritas nusquam iacet in superficie.“

                                                                                           - ALBERT EINSTEIN

  • „Veritas nusquam iacet in superficie.“

                                                                                           - ALBERT EINSTEIN

Upcoming events

28.3.2019

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2019 B1
28. – 29. března 2019
Klinika hepatogastroenterologie, IKEM Praha

26.4.2019

77. KLINICKÁ KONFERENCE RÚ PRAHA

26th April 2019
Clarion Congress Hotel Prague
Prague

26.4.2019

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2019 B2
26. – 27. 4.
MUDr. Tomáą Fejfar, Ph.D., II. interní gastroenterologická klinika FN a LF UK Hradec Králové

9.5.2019

XXIII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT 2019

9th - 11th May 2019
Clarion Congress Hotel Prague
Prague

15.5.2019

XLVII. májové hepatologické dny 2019

15. - 17. května 2019
Parkhotel - Kongresové centrum
Plzeň

17.5.2019

30. VÝROČNÍ SETKÁNÍ DĚTSKÝCH UROLOGŮ 2019
17. – 18. května 2019
Lékařský Dům
Praha 2

Our clients