• „Veritas nusquam iacet in superficie.“

                                                                                           - ALBERT EINSTEIN

  • „Veritas nusquam iacet in superficie.“

                                                                                           - ALBERT EINSTEIN

  • „Veritas nusquam iacet in superficie.“

                                                                                           - ALBERT EINSTEIN

Upcoming events

19.8.2017

47th Congress and Championship of the World Medical Tennis Society

19th – 25th August 2017
Parkhotel and Congress Center Pilsen and Tennis Club Slavia Pilsen

22.9.2017

Akademie České hepatologické společnosti ČLS JEP 2017
24.- 25. 3. 2017, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
23. - 24. června 2017, IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN
22. - 23. září 2017, Klinika Hepatogastroenterologie IKEM

12.10.2017

XVI. intenzivní kurz IBD pro lékaře a zdravotní sestry

12th - 13thOctober, 2017
Congress centre IKEM Prague
Prague

12.10.2017

IV. VELEHRADSKÉ SETKÁNÍ LÉKAŘŮ
12th October 2017
Velehrad

20.10.2017

74. klinická konference RÚ 2017

20th October 2017
Karolinum UK, Ovocný Trh, Praha 1,
Prague

26.10.2017

XXVI. konference Sekce gynekologické endoskopie ČGPS ČLS JEP 2017

26th - 28th October, 2017
Clarion Congress Hotel Olomouc
Olomouc

Our clients