• „Veritas nusquam iacet in superficie.“

                                                                                           - ALBERT EINSTEIN

  • „Veritas nusquam iacet in superficie.“

                                                                                           - ALBERT EINSTEIN

  • „Veritas nusquam iacet in superficie.“

                                                                                           - ALBERT EINSTEIN

Upcoming events

23.11.2018

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2018 B5
23. – 24. listopadu 2018
Vzdělávací centrum ÚVN, budova F, vchod F2, učebna B, 2. poschodí

29.11.2018

7. NÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČLS JEP
29th - 30th November 2018,
Clarion Congress Hotel Prague,
Praha

5.12.2018

Celostátní konference s mezinárodní účastí XXVII. česká urogynekologie 2018
5th - 6th December 2018,
Clarion Congress Hotel Prague
Praha

8.12.2018

Podzimní pracovní den ČHS ČLS JEP 2018

8. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Praha

13.12.2018

XVII. intenzivní kurz IBD pro lékaře a zdravotní sestry
13th – 1413th December 2018
Kongresové centrum IKEM Praha

Our clients