• „Veritas nusquam iacet in superficie.“

                                                                                           - ALBERT EINSTEIN

  • „Veritas nusquam iacet in superficie.“

                                                                                           - ALBERT EINSTEIN

  • „Veritas nusquam iacet in superficie.“

                                                                                           - ALBERT EINSTEIN

Upcoming events

18.5.2022

XV. sympózium o idiopatických střevních zánětech
18. května 2022
IV. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

18.5.2022

22. setkání přednostů a primářů infekčních klinik
18. - 20. května 2022
Husova Bouda
Pec pod Sněžkou

23.5.2022

Prusíkův večer
23. května 2022
Lékařský dům, Praha 2

6.6.2022

GLOBAL CONFERENCE ON MYOSITIS 2022 PRAGUE
June 6th – 9th2022
O2 Universum
Prague

15.6.2022

Our clients