• „Veritas nusquam iacet in superficie.“

                                                                                           - ALBERT EINSTEIN

  • „Veritas nusquam iacet in superficie.“

                                                                                           - ALBERT EINSTEIN

  • „Veritas nusquam iacet in superficie.“

                                                                                           - ALBERT EINSTEIN

Nejbližší akce

21.1.2017

2.2.2017

Klinická hepatologie 2017

2. - 3. února 2017
Kongresové centrum IKEM Praha

24.3.2017

Akademie České hepatologické společnosti ČLS JEP 2017

24.–25. 3. 2017, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN
23.-24. 6. 2017, IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN
22.–23. 9. 2017, Klinika Hepatogastroenterologie IKEM

1.4.2017

Nová éra léčby virových hepatitid 2017

1. dubna 2017
Tereziánský sál Břevnovského kláštera
Praha

21.4.2017

73. Klinická konference Revmatologického ústavu

21. dubna 2017
Kongresové centrum – Clarion Congress Hotel Prague,
Praha

10.5.2017

XLV. májové hepatologické dny 2017

10. - 12. května 2017
NH Collection Olomouc Congress
Olomouc

Naši klienti