• „Veritas nusquam iacet in superficie.“

                                                                                           - ALBERT EINSTEIN

  • „Veritas nusquam iacet in superficie.“

                                                                                           - ALBERT EINSTEIN

  • „Veritas nusquam iacet in superficie.“

                                                                                           - ALBERT EINSTEIN

Nejbližší akce

21.6.2019

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2019 B3
21. -22. června
Prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., IV. interní klinika 1.LF UK a VFN v Praze

5.9.2019

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2019 B4
5. - 6. září 2019
Klinika hepatogastroenterologie, IKEM Praha

20.9.2019

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2019 B5
20. – 21. září 2019
Klinika infekčních chorob, FN Brno

3.10.2019

10.10.2019

V. VELEHRADSKÉ SETKÁNÍ LÉKAŘŮ
10. října 2019
Velehrad

24.10.2019

Naši klienti