• „Veritas nusquam iacet in superficie.“

                                                                                           - ALBERT EINSTEIN

  • „Veritas nusquam iacet in superficie.“

                                                                                           - ALBERT EINSTEIN

  • „Veritas nusquam iacet in superficie.“

                                                                                           - ALBERT EINSTEIN

Nejbližší akce

25.10.2018

9.11.2018

76. KLINICKÁ KONFERENCE RÚ PRAHA

9. listopadu 2018
Konferenční centrum City
Praha

23.11.2018

AKADEMIE ČESKÉ HEPATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2018 B5
23. – 24. listopadu 2018
Vzdělávací centrum ÚVN, budova F, vchod F2, učebna B, 2. poschodí

29.11.2018

7. NÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČLS JEP
29. - 30. listopadu 2018,
Clarion Congress Hotel Prague,
Praha

5.12.2018

Celostátní konference s mezinárodní účastí XXVII. česká urogynekologie 2018
5. - 6. prosince 2018,
Clarion Congress Hotel Prague
Praha

8.12.2018

Podzimní pracovní den ČHS ČLS JEP 2018

8. prosince 2018
Clarion Congress Hotel Prague
Praha

Naši klienti