Kongresy

66. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů

Registrační poplatky

Kategorie účastníků Platba přijata do 16.11.2023 Platba přijata od 17.11.2023 a později(2)
Lékař - člen ČRS/SRS 1290 Kč 1490 Kč
Lékař - nečlen ČRS/SRS 1390 Kč 1590 Kč
Postgraduální student a lékař před I. atestací 650 Kč 750 Kč
Střední zdravotnický personál 650 Kč 750 Kč
Reprezentant firmy nad rámec plnění(3) 1500 Kč 1800 Kč
Doprovodná osoba 600 Kč 700 Kč

Registrační poplatky
(1) Zaregistrovat se na místě bude možné pouze v případě, že kapacita kongresových prostor nebude vyčerpána. Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován poplatek 200 Kč.
(2) Registrace v kategorii „reprezentant firmy“ je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

 

 

Registrace a platba:

Vyplněný registrační formulář odešlete s funkční elektronickou adresou. Vaši registraci po doručení formuláře obratem zpracujeme a na Vaši elektronickou adresu obdržíte doklad – výzvu k úhradě, která obsahuje všechny údaje nezbytné k provedení platby. Dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná. Případné nedoplatky/ přeplatky s Vámi vyřídíme při registraci na místě.

 

Registrační poplatek zahrnuje:
  • registrační průkaz,
  • účastnickou tašku s kongresovými materiály,
  • vstup na odborný program a doprovodnou výstavu,
  • občerstvení s kávou během přestávek odborného programu,
  • programový Sborník s abstrakty.