Kongresy

8. NÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČLS JEP

Registrační poplatky

Kategorie účastníků / Platba přijatá do 15. 10. 2020 do 31. 10. 2020 do 10.11.2020 (1)
Člen ČSTH 700 Kč 750 Kč 850 Kč
Ostatní účastník – lékař 800 Kč 850 Kč 950 Kč
Postgraduální student/lékař před I. atestací (2) 550 Kč 600 Kč 700 Kč
Jednodenní účast v sekci lékařů 19.11.2020 400 Kč 450 Kč 500 Kč
Jednodenní účast v sekci lékařů 20.11.2020 400 Kč 450 Kč 500 Kč
Zdravotní sestra – člen ČAS 400 Kč 450 Kč 500 Kč
Zdravotní sestra – nečlen ČAS 500 Kč 550 Kč 600 Kč
Reprezentant firmy (3) 800 Kč 850 Kč 950 Kč

(1) Registrace od 11. 11. 2020 (včetně) je považovaná za registraci na místě a k registračnímu poplatku se účtuje doplatek 150 Kč.

(2) Podmínkou pro registraci v kategorii postgraduální student / lékař před I. atestací je u postgraduálního studenta předložení kopie potvrzení o postgraduálním studiu současně s přihláškou k účasti nebo u lékaře před I. atestací dopis / potvrzení podepsané vedoucím pracoviště.

(3) Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako vystavovatel nebo partner, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

Cena registračního poplatku zahrnuje DPH dle platné sazby.

Registrovat se na kongres je možné výlučně on-line:

Manuál pro registraci:

 1. Odešlete vyplněný registrační formulář s Vaší funkční elektronickou adresou.
 2. Na Vaši elektronickou adresu obdržíte výzvu k úhradě (obsahuje všechny nezbytné údaje k provedení platby).
 3. Dnem obdržení příslušné platby je Vaše registrace uzavřená a platná.
 4. Případné nedoplatky / přeplatky s Vámi vyřídíme na místě.

Registrační poplatek s výjimkou kategorie „jednodenní registrace“ zahrnuje:

 • účast na odborném programu
 • vstup na doprovodnou výstavu firem
 • kongresovou tašku a materiály vydané pořadatelem
 • programový sborník s abstrakty
 • občerstvení (coffee breaks) v průběhu programových přestávek
 • příspěvek pořadatele na cenu kongresového oběda (4)
 • vstup na diskusní fórum s večeří pořádanou ČSTH ČLS JEP pro registrované účastníky kongresu podle inzerovaných pravidel

 

(4)Registrovaní účastníci si mohou on-line objednat nebo v registračním centru koupit bufetový oběd v hodnotě 350 Kč za speciální kongresovou cenu 150 Kč (cena oběda je dotovaná z rozpočtu kongresu a zahrnuje DPH).

Účastníkovi – prvnímu autorovi – jehož přihláška k aktivní účasti byla přijata a zařazena do odborného programu, bude poskytnuta bezplatná registrace.