Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » ELASTOGRAFIE JATER 2020 » Registrace

ELASTOGRAFIE JATER 2020

Registrační poplatky

Kategorie účastníků do 15.9.2020 16.9.2020 a později(1)
Člen ČHS ČLS JEP/ČGS ČLS JEP 750 Kč 850 Kč
Ostatní účastník - lékař 850 Kč 950 kč
Zdravotnický pracovník v nelékařských profesích 600 Kč 700 Kč
Reprezentant firmy(2) 850 Kč 950 kč

Poznámky:
(1)

Při registraci na místě dne 1. října 2020 je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 150 Kč.
(2)
Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní konference jako vystavovatel nebo partner, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

Registrační poplatek zahrnuje

  • registrační průkaz
  • účastnickou tašku s konferenčními materiály
  • vstup na odborný program a doprovodnou výstavu
  • programový bulletin

Registrace je možná výlučně on-line.

Manuál pro registraci a platby

  • vyplněný registrační formulář odešlete organizátorovi
  • po doručení formuláře registraci obratem zpracujeme
  • na elektronickou adresu obdržíte doklad – výzvu k úhradě (obsahuje nezbytné údaje k provedení platby)
  • registrace je platná dnem připsání Vaší platby na účet organizátora
  • případné nedoplatky/přeplatky s Vámi vyřešíme na místě

Upozornění

Registrace je považována za platnou okamžikem připsání platby za objednané služby na účet organizátora.