Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » 98. Fyziologické dny » Registrace

98. Fyziologické dny

Registrační poplatky

Kategorie do 6. února 2023(1)
Člen ČFS/SFS 2 590 Kč
Nečlen 3 490 Kč
PhD student 1 000 Kč
Pregraduální studenti Zdarma
Reprezentant firmy(2) 4 000 Kč

 (1) Zaregistrovat se na místě bude možné pouze v případě, že kapacita kongresových prostor nebude vyčerpána.Při registraci na místě (v registračním centru kongresu) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 200 Kč.

(2) Registrace v kategorii reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako partner nebo vystavovatel, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

 

Registrační poplatek zahrnuje:

  • registrační průkaz
  • účastnickou tašku s kongresovými materiály
  • vstup na odborný́ program a doprovodnou výstavu
  • programový bulletin
  • programový́ Sborník s abstrakty 
  • občerstvení s kávou během přestávek odborného programu