Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » 98. Fyziologické dny » Registrační pravidla a stornovací podmínky

98. Fyziologické dny

Registrační pravidla a stornovací podmínky

 

 1. Registrovat se na kongres a objednávat související služby (hotelové ubytování, vstupenky, kongresový oběd apod.- dále jen související služby) z inzerované nabídky organizátora lze výlučně on-line, prostřednictvím registračního formuláře. Registrace a objednávka souvisejících služeb jsou platné okamžikem zaplacení registračního poplatku a ceny za objednané související služby na účet organizátora.
 2. Účastníkovi, který se zaregistruje 7. - 8. února 2023 na místě v registračním centru kongresu, bude k ceně registračního poplatku účtován doplatek ve výši 200 Kč, registrace 6. února 2023 a později je považována za registraci na místě.
 3. Registrační průkaz je osobní a nepřenosný.STORNO PODMÍNKY

Při zrušení registrace nebo objednávky služeb doprovodného programu platí následující pravidla a podmínky:

 • při zrušení registrace do 6. prosince 2022 bude účtován stornovací poplatek
   
  200 Kč
 • při zrušení registrace v termínu 7. prosince 2022 - 6. ledna 2023 bude účtován stornovací poplatek ve výši 50% registračního poplatku
 • při zrušení registrace od 7. ledna 2023 a později bude účtován stornovací poplatek ve výši 100% registračního poplatku


HOTELOVÉ UBYTOVÁNÍ

 • při zrušení závazné objednávky hotelového ubytování v termínu 15. listopadu –
  19. prosince 2022
   je automaticky účtován stornovací poplatek ve výši 50% ceny zrušeného ubytování
 • při zrušení závazně objednaného hotelového ubytování od 20. prosince 2022 a později je automaticky účtován stornovací poplatek ve výši 100% ceny zrušeného ubytování
 • Zrušení registrace nebo objednávky hotelového ubytování nebo objednávky souvisejících služeb musí být provedeno písemně (elektronickou poštou, poštovním doručením) na adresu organizátora: Congress Prague, s.r.o., Na Celné 826/8, 150 00 Praha 5, e-mail: office@congressprague.cz. Za datum zrušení registrace či objednaných souvisejících služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění organizátorovi.
 • Organizátor je oprávněn (v případě zrušení registrace nebo objednávky ubytování nebo objednávky souvisejících služeb), podle těchto stornovacích podmínek, vyúčtovat příslušný stornovací poplatek proti uhrazené ceně registrace nebo ceně objednaného ubytování nebo ceně objednaných souvisejících služeb. Vypořádání uhrazených záloh provede organizátor po skončení konference nejpozději do 14 dnů.


Storno podmínky - Covid

 • při zrušení akce z důvodu vládních nařízení bude účtován manipulační storno poplatek ve výši 10% z objednaných služeb