Kongresy

XVIII. intenzivní kurz IBD pro lékaře a zdravotní sestry

Nabídka sponzorské spolupráce


Formulář


Vážení partneři, milí přátelé,


jménem Pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty při České gastroenterologické společnosti ČLS JEP a Nadačního fondu IBD si Vás dovolujeme srdečně pozvat na XVIII. intenzivní kurz IBD pro lékaře a zdravotní sestry. Kurz se bude konat 12. – 13. prosince 2019 v Kongresovém centru IKEM Praha (5. poschodí).

Kurz je určen pro lékaře a zdravotní sestry z oboru gastroenterologie, chirurgie, pediatrie a příbuzných oborů se zájmem o problematiku idiopatických střevních zánětů. Zahrnuje postgraduální přednášky, živé přenosy přímých výkonů, teoretické i klinické aspekty střevních zánětů a zajímavé kasuistiky. Přednášet budou vyzvaní členové Pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty. Odborný program bude průběžně zveřejňován a aktualizován na webových stránkách České gastroenterologické společnosti a na www.congressprague.cz/ibd2019.

Nedílnou a významnou součásti kurzu je účast a prezentace participujících a spolupracujících partnerských firem.

Připravili jsme pro Vás komplexní nabídku možností Vaší účasti a prezentace a zasíláme Vám ji v příloze spolu s elektronickou pozvánkou, ve které naleznete základní harmonogram programu kurzu a další užitečné informace.

Věříme, že přijmete naše pozvání a těšíme se na setkání v prosinci v Praze.

S úctou, prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.,
Koordinátor odborného programu kurzu

Závazná pravidla pořadatelů

 1. Pořadateli XVIII. intenzivního kurzu IBD pro lékaře a zdravotní sestry (dále jen kurz) jsou Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP, Nadační fond IBD a Congress Prague (dále jen pořadatelé).
 2. Organizátorem kurzu je Congress Prague a pořadatelům zodpovídá za realizaci jimi stanovených pravidel.
 3. Všechny objednávky účasti a prezentace na kurzu musí být závazně potvrzeny do 1. listopadu 2019.
 4. Vyúčtování a fakturace závazně potvrzených objednávek (dále jen závazná objednávka) provede organizátor tak, aby nejméně 75% celkové ceny každé závazné objednávky (včetně DPH) bylo uhrazeno do 20. listopadu 2019 formou zálohy (předplatby). Neuhrazení zálohy (předplatby) je důvodem pro jednostranné zrušení závazné objednávky bez náhrady. Jedná se o neopominutelné Závazné pravidlo pořadatele.
 5. Obvyklá lhůta pro splatnost faktur v ČR je 14 dnů. Požaduje-li objednatel, dle vlastních individuálních pravidel, delší lhůtu pro splatnost fakturované ceny za objednané služby, musí tomu přizpůsobit termín závazné objednávky, dle odst. 3 těchto závazných pravidel.
 6. Vyúčtování a fakturaci konečné ceny závazné objednávky provede organizátor bezodkladně po skončení kurzu.
 7. V případě prodlení s úhradou konečné ceny je organizátor povinen účtovat dlužníkovi poplatek z prodlení ve výši 0,05% neuhrazené částky za každý den prodlení.
 8. Prodlení s úhradou konečné ceny delší 60 dnů je důvodem pro odmítnutí účasti dlužníka na jiných odborných akcích pořadatele.
 9. Všechny platby uskutečněné podle těchto Závazných pravidel pořadatele musí být provedené bankovním převodem.
 10. S odvoláním na ustanovení Etického kodexu AIFP, právní a etická pravidla a závazná pravidla pořadatele, není dovoleno v době konání XVIII. intenzivního kurzu IBD pro lékaře a zdravotní sestry zvát registrované účastníky na jiné, paralelně nebo separátně organizované či pořádané akce nebo programy. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro odmítnutí účasti firmy (pořadatele nebo organizátora takovéto akce nebo programu) na jiných odborných akcích pořadatele.

Pravidla pro objednávání

Objednávky jsou organizátorem vyřizovány podle data doručení. Veškeré platby se realizují na základě daňového dokladu Congress Prague převodem na účet č. 7465090247/0100 - Komerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10. Vybranou prezentaci je možné objednat rovněž on-line. Kompletní nabídka je k dispozici na kongresovém portálu organizátora www.congressprague.cz/ibd2019.

Generální partner
Hlavní partner
Partner
Sponzor E-sylabusu přednášek XVIII. IK IBD
Sponzor živých přenosů endoskopických výkonů v rámci programu XVIII. IK IBD
Sponzor - dodavatel účastnických tašek
Sponzor občerstvení

Pozice

Generální partner

Finanční příspěvek

80.000 Kč

Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 8 m2 v rámci doprovodné výstavy kurzu;
 • Inzerce (reklama) v elektronickém programovém sborníku sylabu přednášek XVIII. IK IBD 2019,
  parametrypro dodání elektronických podkladů: statický elektronický formát (-pdf, -jpg), barva 4/0)
  Termín pro doručení elektronické verze inzerce: nejpozději do 15. listopadu 2019 na office(zavinac)congressprague.cz
 • Plocha pro umístění 2 ks reklamních bannerů v kongresovém sále,
  parametry: max. 2m2;
 • Plocha pro dynamický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, možné řešení formou animace nebo flash, s aktivním linkem na web generálního partnera, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Zařazení firemní prezentace do odborného programu kurzu,
  parametry: vyhrazený čas 10 min., kongresový sál, audiovizuální technika včetně obsluhy, organizační zajištění prezentace na místě, rozhodnutí o zařazení do programu náleží org. výboru kurzu;
 • 3 ks bezplatných registrací pro účastníky pozvané generálním partnerem;
 • Zveřejnění pozice v Sylabusu přednášek s logem generálního partnera;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 5;
 • Projekce dodaného reklamního spotu generálního partnera v rozsahu 10 sekund v kongresovém sále v přestávkách odborného programu
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení;

Pozice

Hlavní partner

Finanční příspěvek

50.000 Kč

Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 6 m2 v rámci doprovodné výstavy kurzu;
 • Logo hlavního partnera v elektronickém programovém sborníku sylabu přednášek XVIII. IK IBD 2019,
  parametry pro dodání elektronických podkladů: statický elektronický formát (-pdf, -jpg), barva 4/0)
  Termín pro doručení elektronické verze inzerce: nejpozději do 15. listopadu 2019 na office(zavinac)congressprague.cz
 • Plocha pro umístění 1 ks reklamního banneru v kongresovém sále,
  parametry: max.2m2;
 • Plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • 2 ks bezplatných registrací pro účastníka pozvaného hlavním partnerem;
 • Zveřejnění pozice v Sylabusu přednášek s logem hlavního partnera;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 2;
 • Projekce dodaného reklamního spotu hlavního partnera v rozsahu 5 vteřin v kongresovém sále v přestávkách odborného programu
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení;

Pozice

Partner

Finanční příspěvek

35.000 Kč

Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 3 m2 v rámci doprovodné výstavy kurzu;
 • Logo partnera v elektronickém programovém sborníku sylabu přednášek XVIII. IK IBD 2019,
  parametry pro dodání elektronických podkladů: statický elektronický formát (-pdf, -jpg), barva 4/0)
  Termín pro doručení elektronické verze inzerce: nejpozději do 15. listopadu 2019 na office(zavinac)congressprague.cz
 • Plocha pro umístění 1 ks reklamního banneru v kongresovém sále,
  parametry: max.1m2;
 • 1 ks bezplatné registrace pro účastníka pozvaného partnerem
 • Zveřejnění pozice v Sylabusu přednášek;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 1;

Pozice

Sponzor E-sylabusu přednášek XVIII. IK IBD 2019

Finanční příspěvek

35.000 Kč

Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 4 m2 v rámci doprovodné výstavy kurzu;
 • Logo sponzora v elektronickém programovém sborníku sylabu přednášek XVIII. IK IBD 2019,
  parametry pro dodání elektronických podkladů: statický elektronický formát (-pdf, -jpg), barva 4/0)
  Termín pro doručení elektronické verze inzerce: nejpozději do 15. listopadu 2019 na office(zavinac)congressprague.cz
 • Plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách,
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Plocha pro umístění 1 ks reklamního banneru v konferenčním sále,
  parametry: max. 2m2;
 • 1 ks bezplatné registrace pro účastníka pozvaného sponzorem;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 2;
 • Projekce dodaného reklamního spotu sponzora v rozsahu 5 sekund v kongresovém sále v přestávkách odborného programu
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení;

Pozice

Sponzor živých přenosů endoskopických výkonů v rámci programu XVIII. IK IBD 2019

Finanční příspěvek

35.000 Kč

Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 4 m2 v rámci doprovodné výstavy kurzu;
 • Logo sponzora v elektronickém programovém sborníku sylabu přednášek XVII. IK IBD 2018,
  parametry pro dodání elektronických podkladů: statický elektronický formát (-pdf, -jpg), barva 4/0)
  Termín pro doručení elektronické verze inzerce: nejpozději do 15. listopadu 2019 na office(zavinac)congressprague.cz
 • Plocha pro statický reklamní banner na oficiálních webových stránkách,
  parametry: 468x60 pixelů, 20 kB, obsah reklamního sdělení nesmí být v rozporu s platnými zákony o reklamě zaměřené na širokou veřejnost;
 • Plocha pro umístění 1 ks reklamního banneru v konferenčním sále,
  parametry: max. 2m2;
 • 1 ks bezplatné registrace pro účastníka pozvaného sponzorem;
 • Distribuce tištěných materiálů prostřednictvím registrace,
  parametry: max. formát A4, max. počet listů 2;
 • Projekce dodaného reklamního spotu sponzora v rozsahu 5 sekund v kongresovém sále v přestávkách odborného programu
  parametry: statické obrázky nebo animace, bez ozvučení;

Pozice

Sponzor registrace a dodavatel účastnických tašek

Finanční příspěvek

35.000 Kč
na krytí nákladů registrace (účastnická taška, personální visačka, závěsná šňůra s karabinou) XVIII. IK IBD 2019

Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 3 m2 v rámci doprovodné výstavy kurzu;
 • Logo hlavního partnera v elektronickém programovém sborníku sylabu přednášek XVIII. IK IBD 2019,
  parametry pro dodání elektronických podkladů: statický elektronický formát (-pdf, -jpg), barva 4/0)
  Termín pro doručení elektronické verze inzerce: nejpozději do 15. listopadu 2019 na office(zavinac)congressprague.cz
 • Plocha pro umístění reklamy sponzora na účastnické tašce, poznámkovém bloku a propisce;
 • Plocha pro umístění 1 ks reklamního banneru v konferenčním sále,
  parametry: max.2m2;

Pozice

Sponzor občerstvení

Finanční příspěvek

35.000 Kč
na krytí nákladů občerstvení pro účastníky kurzu

Reciproční plnění
pořadatele
 • Výstavní plocha 4 m2 v rámci doprovodné výstavy kurzu;
 • Logo sponzora v elektronickém programovém sborníku sylabu přednášek XVII. IK IBD 2018,
  parametry pro dodání elektronických podkladů: statický elektronický formát (-pdf, -jpg), barva 4/0)
  Termín pro doručení elektronické verze inzerce: nejpozději do 15. listopadu 2019 na office(zavinac)congressprague.cz
 • Plocha pro umístění 1 ks reklamního banneru v konferenčním sále,
  parametry: max.2m2;

Ceny neobsahují DPH dle příslušné sazby.

PRAVIDLA PRO PARTNERSTVÍ A SPONZORING

 

 1. Tato pravidla upravují postavení, práva a povinnosti sponzora a sponzorovaného.
 2. Sponzoringem podle těchto pravidel se rozumí poskytnutí oboustranného plnění podle některé z inzerovaných sponzorských možností.
 3. Poskytnutí a přijetí sponzoringu se rozhoduje dohodou mezi sponzorem a sponzorovaným.
 4. Plnění poskytnutá podle těchto pravidel nemohou být delegována na třetí osoby.
 5. Cena sjednaného sponzoringu musí být uhrazená na základě daňového dokladu organizátora nejpozději do 20. listopadu 2019.
 6. Sponzoring poskytnutý podle těchto pravidel lze závazně použít výlučně pro účely, k nimž byl určen.
 7. Plnění podle těchto pravidel a sjednané dohody musí být poskytnuta včas, výhradně, kvalitně a úplně.
 8. Vyúčtovaní plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody provedou účastníci dohody v souladu s obecně závaznými předpisy.
 9. Reklamace plnění poskytnutých podle těchto pravidel a sjednané dohody musí být uplatněna bezodkladně na místě u odpovědného zástupce druhé strany. Reklamace se účastníci dohody zavazují řešit neodkladně, v souladu s dobrými obchodními mravy a obecně závaznými předpisy.

 Formulář