Kongresy

Jste zde: Úvod Kongresy » KLINICKÁ HEPATOLOGIE 2019 » Registrace

KLINICKÁ HEPATOLOGIE 2019

Registrační formulář

Účastník
Titul
Jméno *
Příjmení *
Datum narození *
Pracoviště / společnost *
Profese
Ulice *
Město *
PSČ *
Země *
DIČ
Telefon *
E-mail *
Je kontaktní adresa shodná s fakturační?
Fakturační adresa
Pracoviště / společnost *
Ulice *
Město *
PSČ *
Země *
IČ *
DIČ
Registrační poplatky *
Kategorie účastníků Platba do 30.8. Platba 31.8. a později (7)
Lékař 0 Kč 500 Kč
Reprezentant firmy(5) 500 Kč 500 Kč
Reprezentant (bez účasti a podpory firmy)(6) 1500 Kč 1500 Kč
 

Pravidla pro registraci

  1. Registrace na seminář je pro lékaře bezplatná, v případě doručení on-line registračního formuláře do 30.8.2019.
  2. Při doručení on-line registračního formuláře 31.8.2019 a později je registrační poplatek pro lékaře 500 Kč (zahrnuje DPH).
  3. Pro mimopražské lékaře je zajištěno hotelové ubytování (na náklady semináře) v hotelu Rezidence Emmy ( lůžko ve dvoulůžkovém pokoji). Podmínkou poskytnutí ubytování na náklady semináře je doručení objednávky prostřednictvím on-line registračního formuláře do 15.8.2019. V případě individuálního požadavku na ubytování v jednolůžkové variantě (double single use), musí žadatel uhradit organizátorovi finanční rozdíl ceny dvoulůžkového pokoje bez snídaně ve výši 980 Kč (cena zahrnuje DPH).
  4. Při objednávce ubytování 16.8.2019 a později je ubytování zpoplatněno.
  5. Registrace v kategorii Reprezentant firmy v případě, že se firma účastní kongresu jako vystavovatel nebo partner, a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.
  6. Registrace zástupce firmy bez účasti firmy na semináři je možná za předpokladu zaplacení registračního poplatku 1.500 Kč (zahrnuje DPH dle platné sazby).
  7. Při registraci lékaře na místě 5. září 2019 bude k registračnímu poplatku automaticky účtován manipulační poplatek 250 Kč (zahrnuje DPH dle platné sazby).

Rezervace hotelového ubytování
Rezidence Emmy ****
TypCena / osoba a nocPočet osob
Double Standard 0 Kč
Double Single Use 980 Kč

poznámka

příjezd odjezd


Ve vícelůžkových pokojích je třeba uhradit všechna lůžka. Proto vždy uvádějte jméno spolubydlícího.
Pokud jména uvedena nebudou, bude automaticky účtován poplatek za všechna lůžka v pokoji.

Doprovodný program
Cena Počet osob Datum
Společná večeře 5.9. 0 Kč
Platební podmínky

Pokud jste si objednali pouze registraci a bezplatné ubytování, zaškrtněte prosím v kolonce "Platební podmínky" možnost platby "Bankovní převod". Objednávka Vám bude vyřízena a potvrzena bez poplatků.

Platba kreditní kartou *
Typ karty *
Číslo kreditní karty *
Doba platnosti kreditní karty *
CVV/CVC kód *
Jméno vlastníka *

Kód CVV/CVC sestává ze tří (případně čtyř) číslic na rubu karet VISA či MC.

Bankovní převod *

Bankovní převod
BankaKomerční banka, a.s., Jabloňová 8, Praha 10
Účet číslo74 65 09 02 47 / 0100
IBANCZ7801000000007465090247
Swift CodeKOMBCZPPXXX
Majitel účtuCongress Prague
Identifikace platbyvariabilní symbol: číslo výzvy

Prohlášení

Zasláním tohoto formuláře vyslovuji souhlas s podmínkami a pravidly registrace, hotelového ubytování, ostatních služeb, plateb a stornovacích podmínek platných pro Edukační seminář Klinická hepatologie 2019. Autorizuji Congress Prague, s.r.o., k použití dat uvedených v tomto formuláři k dalšímu elektronickému zpracování pro účely tohoto kongresu.

Údaje označené hvězdičkou * a tučně jsou povinné.

Ochrana osobních údajů ve znění Zákona č. 101/2000 Sb., a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, (General Data Protection Regulation) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Odesláním tohoto elektronického registračního formuláře (nebo zasláním vyplněného a podepsaného tištěného registračního formuláře (včetně jeho scan kopie) dávám souhlas společnosti Congress Prague, s.r.o.,:

  • se zpracováním a nakládáním s osobními údaji obsaženými v tomto registračním formuláři výhradně pro účel registrace na této vzdělávací akci, zasílání dalších informací o této vzdělávací akci a případně dalších jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
  • s řešením a vypořádáním dalších souvisejících objednávek, vztahujících se k moji účasti na této vzdělávací akci nebo jiných vzdělávacích akcích organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
  • s vypořádáním plateb, dotazů a návrhů, vztahujících se k moji účasti na této vzdělávací akci a jiných vzdělávacích akcích, organizovaných Congress Prague, s.r.o.,
To vše v rámci a ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, (General Data Protection Regulation (GDPR), (celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů). Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení. Beru na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu mne nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto registračního formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s.r.o.

Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat, odvolání musí mít písemnou formu a musí být adresováno a doručeno Congress Prague, s.r.o. Účinnost odvolání souhlasu nastává druhý den po dni doručení. Beru na vědomí, že účinnost odvolání souhlasu mne nezbavuje odpovědnosti za splnění povinností, závazků a uhrazení plateb za řádně objednané služby podle tohoto registračního formuláře a jiných platných objednávek u Congress Prague, s.r.o.

V případě řádného vyplnění a odeslání formuláře Vám bude e-mailem doručeno automatické potvrzení. V případě, že takové potvrzení neobdržíte, kontaktujte prosím přímo organizátora této vzdělávací akce (office@congressprague.cz).