Kongresy

Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (kongres s mezinárodní účastí)

Pořadatel

Česká společnost infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP
Společnost pro lékařskou mikrobiologii (SLM) ČLS JEP
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) ČLS JEP
Lékařská fakulta UK Hradec Králové
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Záštita nad kongresem

Děkan LF UK v Hradci Králové prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
Ředitel FN v Hradci Králové prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Prezident kongresu

Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.

Koordinátor odborného programu:

Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.,
e-mail: pliseks@lfhk.cuni.cz,
www.fnhk.cz

Organizátor

Congress Prague
Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 241 445 815, fax: +420 241 445 806
E-mail: office@congressprague.cz

Koordinátoři pro registraci a ubytování:

Michaela Trčková, Michaela Mottlová a Lucie Helešicová

tel.: +420 241 445 759, 241 445 815
fax: +420 241 445 806

e-mail:
michaela.trckova@congressprague.cz
michaela.mottlova@congressprague.cz
lucie.helesicova@congressprague.cz

Koordinátoři pro organizaci, doprovodnou výstavu firem:

Roman Bolek a Jakub Dušek

GSM +420 728 777 091,
tel. +420 214 445 813

Koordinátor pro organizaci odborného programu

Pavel Revický,
GSM +420 724 264 870,
tel. +420 214 445 813

e-mail:
pavel.revicky@congressprague.cz
roman.bolek@congressprague.cz
jakub.dusek@congressprague.cz