Kongresy

XIV. KONFERENCE SEKCE GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE ČGPS ČLS JEP 2005 S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

Místo konání

MÍSTO KONÁNÍ

Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS
Hradec Králové