Kongresy

XIV. KONFERENCE SEKCE GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE ČGPS ČLS JEP 2005 S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

Pořadatel

SEKCE GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE ČESKÉ GYNEKOLOGICKÉ A PORODNICKÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ
MUDr. Josef B. Eim, prezident konference - koordinátor pro vědecký program
Tel.: +420 517 315 320
Fax: +420 517 315 118
e-mail: eim@nemvy.cz

Profesionální organizátor / Sekretariát pro organizaci

CONGRESS PRAGUE, s.r.o., Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 241 445 759, 241 445 813, 241 445 815
Fax: +420 241 445 806
Petra Revická/Lucie Procházková: koordinátor pro organizaci a služby
e-mail: office@congressprague.cz
Audiovizuální technika, technická podpora a obsluha prezentací: Viktor Kyndr
e-mail: viktor.kyndr@congressprague.cz
Doprovodná výstava, organizační zajištění, společenský a doprovodný program: Pavel Revický
e-mail: pavel.revicky@congressprague.cz