Kongresy

Letní revmatologické sympozium

Pořadatel

Česká revmatologická společnost ČLS JEP

 

Organizátor

Congress Prague
Na Celné 826/8
150 00 Praha 5
www.congressprague.cz
office@congressprague.cz
 
Odpovědný zástupce za organizační zajištění kongresu:
Petra Skalová
Tel.: +420 774 923 353, e-mail:petra.skalova@congressprague.cz
 
 
Koordinátor pro partnery a vystavovatele
(farmaceutické společnosti): 
Petra Vaňoučková
Tel.: +420 724 488 565,  e-mail: petra.vanouckova@congressprague.cz
 
 
Koordinátor pro registrace a ubytování:
Silvie Krejsková
Tel.: +420 775 948 924,  e-mail: silvie.krejskova@congressprague.cz